Safety Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Safety Deals

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

 • Model Integrale Dialoog GEZOND & VEILIG (IDGV)

  2020

  Deze Safety Deal ontwikkelt een methode om bij het vooraf inschatten van veiligheidsrisico’s ook het effect op de gezondheid van medewerkers en omwonenden mee te nemen.  Aanleiding Veiligheid binnen en...

 • Vergroting Veiligheidsimpact via ATEX Inspectierobot

  2019

  In deze Safety Deal werken industriële productiebedrijven, veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ExRobotics samen aan de verbetering van veiligheid door de inzet van inspectierobots in ATEX-omgeving en...

 • Ontwikkeling Botsproef

  2017

  In deze Safety Deal werken vijf partijen samen aan het ontwikkelen en opschalen van een innovatieve auditmethode voor de procesindustrie met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.AanleidingVeel...

 • Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie

  2018

  In deze Safety Deal werken zestien partijen samen aan nieuwe inspectietechnieken, een onderhoudsbeslismodel en bundeling van fundamentele kennis over coatings. Met deze drie sporen kan corrosie zo goed en...

 • VGM in de keten

  2017

  Deze Safety Deal werkt aan het opstellen en uitvoeren van veiligheidsverbeterplannen op het raakvlak tussen productiebedrijven en onderhoudscontractors. Dit zorgt voor minder incidenten in de productie- en...

 • Database elektronische MSDS

  2018

  Deze Safety Deal ontwikkelt een sterk vereenvoudigde Material Safety Data Sheet die op maat is gesneden voor logistieke ondernemingen. Dit zorgt voor vermindering van onveilige situaties.AanleidingIn...

 • Digital Safety Passport

  2017

  Deze Safety Deal ontwikkelt een digitaal veiligheidspaspoort ter vervanging van de papieren versie. Het digitale paspoort zorgt voor een betrouwbaar antwoord op de vragen “Is de persoon wie hij zegt dat...

 • Nationale LNG Hulpregeling

  2017

  In deze Safety Deal werken elf partijen samen aan het opstellen van een breed gedragen en complete LNG hulpregeling. Hierdoor kan met gepaste maatregelen ook escalatie van LNG veiligheidsincidenten...

Verfijnen

Verfijnen met facetten