Indicatoren (woon-)omgeving senioren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Indicatoren (woon-)omgeving senioren

Instrument

Het landelijke en lokale beleid is erop gericht dat ouderen langer zelfstandig kunnen ‘thuiswonen’. En senioren willen dit zelf ook. Om dat goed te kunnen, is een aantal factoren belangrijk. Niet alleen de woning en het wooncomplex moeten hiervoor geschikt zijn, maar ook de woonomgeving met voorzieningen, openbaar vervoer en mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.

Maar hoe maak je dat inzichtelijk? Welke afwegingen moeten hierbij worden gemaakt? Met de handreiking 'Indicatoren en afwegingskader Langer en beter thuiswonen senioren' worden voor een woonkern of wijk de voorwaarden in beeld gebracht die belangrijk zijn voor het faciliteren van op een goede manier langer en beter thuis kunnen blijven wonen.

Met dit instrument kunnen de problemen niet worden opgelost. En het is ook niet bedoeld om hiermee indicatoren en een afwegingskader te hebben die altijd en overal van toepassing zijn en dat het daarmee bij wijze van spreken een invuloefening is.
Het is wel een instrument om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat in de betreffende wijk/buurt of kern belangrijke aspecten zijn om het langer, en beter, zelfstandig thuiswonen van senioren goe dte kunnen faciliteren.

OWZ-expert Guido de Ruiter heeft deze handreiking eerder ontwikkeld en recent verder uitgewerkt voor het ondersteuningstraject met de gemeente Heusden en corporatie Woonveste (2020).

Download:

Indicatoren en afwegingskader Langer en beter thuiswonen senioren (pdf, 179 kB)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.