Westra Franeker | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Westra Franeker

Meer artikelen

Samenvatting en omschrijving

Het bedrijf Westra in Franeker had begin 2016 de primeur in Nederland met het combineren van zonne-energie en windenergie op één netaansluiting. Uit het project bleek een lage gelijktijdigheid van zon en wind, waardoor er nauwelijks opgewekte elektriciteit weggegooid wordt. Inmiddels krijgt dit principe in Nederland steeds meer navolging.

Omschrijving

Loon- en grondverzetbedrijf Westra is een familiebedrijf in de regio noordwest Friesland, opgericht in 1928. Het bedrijf heeft vier vestigingen: de hoofdvestiging in Franeker en drie andere vestigingen in Arum, Harlingen en Oosterbierum. De directie wordt gevormd door Corrie en Mathijs Westra en hun zonen Pieter en Feite.

Begin 2016 had de hoofdvestiging in Franeker een primeur in Nederland: het aansluiten van zonne-energie en windenergie op één netaansluiting. 1.800 zonnepanelen op het dak van de vestiging werden niet aangesloten op een nieuwe netaansluiting, maar op de bestaande netaansluiting van een windturbine die het bedrijf eerder al bij de vestiging had laten plaatsen.

Deze combinatie wordt ‘cablepooling’ genoemd: zon en wind maken gebruik van dezelfde kabel. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: Westra bespaart op de kosten van de aansluiting van de zonnepanelen (zo’n 30.000 euro) en de netbeheerder bespaart op de kosten van de netinfrastructuur omdat de stroomopbrengst van zon en wind samen meer gelijkmatig verdeeld is dan die van zon en wind alleen.

Het project staat niet op zichzelf. Het aantal zonnepanelen op de vestiging in Franeker is inmiddels uitgebreid naar 2.200 stuks en op de vestiging in Oosterbierum zijn in 2019 840 zonnepanelen geplaatst. Daarnaast vermindert Westra de CO2-uitstoot waar dit kan. Het bedrijf staat op trede 3 van de landelijke CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Ook is Westra lid van de Vereniging Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Tegelijkertijd krijgt de primeur met zon en wind op één aansluiting steeds meer navolging. Zo wordt in Nijmegen gewerkt aan een grootschalig cablepooling-project, waarbij 17.000 zonnepanelen van het nieuw te bouwen Zonnepark De Grift (4,9 MW) worden aangesloten op de bestaande netinfrastructuur van Windpark Nijmegen-Betuwe (10 MW). Ook hebben de bedrijven Zonnegilde en Windunie samen diverse cablepooling-projecten met zon en wind opgeleverd. Bovendien is het sinds 24 maart 2018 mogelijk is om met meerdere leveranciers tegelijk een contract af te sluiten op één elektriciteitsaansluiting.

Factsheet

NaamWestra Franeker
LocatieFraneker, provincie Friesland
Aantal zonnepanelen/vermogen1.800 panelen, 512 kWp (later uitgebreid naar 2.200 panelen)
(Verwachte) jaaropbrengst
  • Zon: 0,5 MWh
  • Wind: 1,5 MWh
OpleveringFebruari 2016
Doorlooptijd project1,5 jaar
Technische specificaties
  • Vermogen zonnepanelen: 512 kW
  • Vermogen windturbine: 900 kW (Neg Micon, diameter 52 meter)
  • Aansluitcapaciteit: 1 MW
Eigendom installatieM. Westra B.V.
Eigendom grondM. Westra B.V.

Ontwikkeling en mijlpalen

Bij het project is voor het eerst in Nederland cablepooling toegepast.

Waarom is cablepooling niet eerder toegepast?

De belangrijkste reden waarom cablepooling in Nederland niet eerder is toegepast is vermoedelijk onbekendheid. Uit het project bleek al snel een lage gelijktijdigheid van zon en wind; dat werd destijds als een (aangename) verrassing ervaren. Een andere mogelijke reden is dat de noodzaak er eerder nog niet zo was. Er was nog genoeg netcapaciteit om zon en wind los van elkaar op het net te zetten.

Mijlpalen

JaarMijlpaal
2005Plaatsing windturbine met MEP subsidie (900 kW)
2009Aanvraag SDE subsidie zonnepanelen (15 kW)
2010Plaatsing eerste zonnepanelen met SDE subsidie
2014Start levering groene stroom via Waddenstroom aan Greenchoice
2014Aanvraag SDE+ subsidie zonnepanelen (480 kW)
2015Plaatsing uitbreiding zonnepanelen met SDE+ subsidie
2016Aansluiting zonnepanelen op bestaande aansluiting windturbine
2019840 zonnepanelen geplaatst op de vestiging in Oosterbierum

Partijen

De volgende partijen zijn betrokken:

Westra

Westra is een loon- en grondverzetbedrijf in de regio noordwest Friesland. Naast de hoofdvestiging in Franeker, heeft het bedrijf vestigingen in Arum, Harlingen en Oosterbierum. Westra bestaat sinds 1928 en is nog altijd een familiebedrijf. Het wordt geleid door Corrie en Mathijs Westra en hun zonen Pieter en Feite. Het bedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Alliander (waaronder Liander en Qirion)

Op de vestiging van Westra in Franeker is Liander, onderdeel van netwerkbedrijf Alliander, de netbeheerder. Alliander is onderdeel van de samenwerking die heeft geleid tot de realisatie van het cablepooling-project. Alliander monitort ook de resultaten. Uit die monitoring blijkt dat er ondanks het gezamenlijk gebruik van de zonnepanelen en de windturbine van één aansluiting nauwelijks elektriciteit weggegooid wordt.

GroenLeven

Onderdeel van de samenwerking die tot de realisatie va het cablepooling-project heeft geleid is ook het Friese bedrijf GroenLeven. Groenleven ontwikkelt, bouwt en beheert zonne-energiesystemen, zo ook het systeem op het dak van Westra in Franeker. Samen met Westra en Liander hebben zij, ieder vanuit hun eigen expertise, een bijdrage geleverd om het project mogelijk te maken.

Waddenstroom en Greenchoice

Sinds 2014 levert Westra windstroom en zonnestroom via Waddenstroom aan energieleverancier Greenchoice. Energieleveranciers vinden een prijscombinatie van duurzame bronnen doorgaans nog lastig, maar in Franeker kwam Greenchoice met een oplossing. Hoewel je doorgaans meer geld krijgt voor zonnestroom dan voor windstroom, betaalt Greenchoice daar in het geval van Westra het gemiddelde van beide voor.

Links

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.