Zonnedorpen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zonnedorpen

Meer artikelen

Samenvatting en omschrijving

Zonnepark Freek Sonneveld van de coöperatie Zonnedorpen in ’t Zandt (gemeente Loppersum) heeft tenminste twee bijzondere eigenschappen. Ten eerste hoeven afnemers van de stroom niet te investeren in het park. Hierdoor is de groene energie ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs. En ten tweede is het hoogste punt van het zonnepark slechts één meter boven het maaiveld. In combinatie met een haag rondom is het veld zo maximaal aan het oog onttrokken.

Omschrijving

In het aardbevingsgebied van Groningen is in 2015 vanuit verschillende verenigingen van dorpsbelangen de energiecoöperatie Zonnedorpen ontstaan. De coöperatie exploiteert sinds maart 2019 een zonnepark bij het dorp ’t Zandt waar particulieren en bedrijven van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk groene stroom van kunnen betrekken. Daarnaast wordt onder andere gewerkt aan zonnepanelen met SDE+ subsidie op een boerenschuur, energieopslag in accu’s, gasloze cv-ketels en elektrische deelauto’s. 

Een bijzondere eigenschap van het project bij ’t Zandt is dat afnemers van de groene stroom niet hoeven te investeren in het zonnepark. Hierdoor is de groene stroom ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs. Een andere bijzondere eigenschap van het project is dat het hoogste punt van het zonnepark slechts één meter boven het maaiveld ligt. In combinatie met een haag rondom van laurier en rododendrons is het zonnepark zo maximaal aan het oog onttrokken. De zonnepanelen zijn oostwest-georiënteerd en staan op een houten onderconstructie.

Factsheet

NaamZonnepark Freek Sonneveld
Locatie’t Zandt, gemeente Loppersum, provincie Groningen
Aantal zonnepanelen/vermogen1.512 panelen, 415.800 Wp
(Verwachte) jaaropbrengst344.000 kWh
OpleveringMaart 2019
Doorlooptijd project2,5 jaar
Technische specificaties
 • Vermogen installatie: 415.800 Wp
 • 850 m2 oppervlakte
 • 1.512 panelen van 275 Wp per stuk
 • 9 omvormers van Huawei (33KTLA)
Eigendom installatieEnergiecoöperatie Zonnedorpen
Eigendom grondParticulier: de grond wordt gehuurd en het onderhoud (maaien, slootonderhoud) wordt door de eigenaar verzorgd.
Financiering

Investering: 470.000 euro (exclusief  BTW)

Financiering middels:

 • Eigen vermogen: 50.000 euro (provinciale prijs voor energieneutraal dorp)
 • Drie leningen die worden terugbetaald uit het belastingvoordeel, de opbrengst en de garanties van oorsprong (GvO’s) van de opgewekte groene stroom:
 1. 190.000 euro, 0,7% rente, af te lossen in 15 jaar
 2. 230.000 euro, 3,2% rente, af te lossen in 15 jaar
 3. De voorfinanciering van de energiebelasting wordt apart geleend: 42.000 euro, 2,5% rente, af te lossen in 7 jaar.ng: 470.000 euro (exclusief  BTW)
Participatiemodel

Particulieren en bedrijven van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk kunnen maximaal 10.000 kWh groene energie inkopen voor 0,17 euro per kWh. Dit is mogelijk door een nauwe samenwerking met Energie VanOns, de eigen coöperatieve energiemaatschappij.

Ontwikkeling en mijlpalen

Het college van B&W van de gemeente Loppersum verleende op 5 september 2017 de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark bij ’t Zandt. Daaraan ging een zorgvuldig doorlopen procedure vooraf waarin belangen tegen elkaar zijn afgewogen. De vergunningaanvraag heeft daardoor meer tijd in beslag genomen dan Zonnedorpen had verwacht.

Mijlpalen

JaarMijlpaal
September 2015Oprichting Zonnedorpen
September 2016Start project zonnepark ’t Zandt
September 2017Omgevingsvergunning verleend
Januari 2018Intentieovereenkomst getekend met Zonnestroom Nederland B.V. voor de bouw van zonnepark
Maart 2018Eerste paal de grond in
April 2018Plaatsing eerste paneel
Maart 2019Zonnepark operationeel
November 2019Eerste resultaten gepubliceerd

Eerste resultaten

In november 2019 publiceerde Zonnedorpen de eerste resultaten van het zonnepark bij ’t Zandt. Het zonnepark bleek sinds de netaansluiting op 1 maart 2019 tot eind oktober 2019 al 328 MWh aan groene stroom te hebben geproduceerd. Met de geprognotiseerde opbrengst van 344 MWh voor een heel kalenderjaar, is dit ruim boven verwachting.

De naam

Bij de plaatsing van het eerste paneel in april 2018 was cabaretier Freek de Jonge aanwezig. Hij sprak daarbij over zijn college Sonneveld. Op voorstel van Freek heeft de energiecoöperatie Zonnedorpen  later beide namen gecombineerd tot de naam van het zonnepark, Freek Sonneveld.

Veiligheid

Er zijn bewakingscamera's opgesteld. Deze zijn zo afgesteld dat ze het hele park kunnen overzien zonder dat de tuinen van de aanwonenden te zien zijn. Hekken zijn omwille van verstoring van het uitzicht weggelaten.

Participatie

Iedereen kan meedoen.

Energiecoöperatie Zonnedorpen wil dat iedereen binnen de postcoderoos kan meeprofiteren van het zonnepark. Daarom is bewust gekozen voor een opzet waarbij leden niet zelf hoeven te investeren. Dit zorgt ervoor dat ook leden met een kleine beurs kunnen deelnemen. De enige vaste kosten zijn de jaarlijkse lidmaatschapskosten van 10 euro per huishouding. Ieder lid mag maximaal het jaarverbruik van het veld afnemen, met een maximum van 10.000 kWh.

Organisatie en financiering

Zonnedorpen is lid van de Groninger Energiekoepel (GrEK).

Organisatiestructuur

GrEK is samen met de energiekoepels van Friesland (Ús Koöperaasje) en Drenthe (Drentse KEI) eigenaar van energiebedrijf Energie VanOns. Elk van de koepels heeft een derde aandeel.

Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) verzorgt de levering van de groene stroom van het zonnepark bij ’t Zandt aan de leden van Zonnedorpen en verrekent voor hen automatisch de energiebelastingkorting.

De bouw van het park is uitgevoerd door Zonnestroom Nederland B.V. Verder zijn ook de provincie Groningen (onder andere als subsidieverstrekker) en gemeente Loppersum (onder andere voor de omgevingsvergunning) betrokken.

Financiering

De energiecoöperatie heeft ervoor gekozen de financiering helemaal in eigen hand te houden, waardoor de leden (nagenoeg) zonder inleg kunnen participeren. De leden betalen uitsluitend 10 euro per jaar lidmaatschap en 0,17 euro per afgenomen kWh aan groene stroom (inclusief energiebelasting, ODE en BTW).

Financieringsoverzicht

Soort financieringToelichting
Investering470.000 euro (exclusief BTW)
Financiering (eigen vermogen)50.000 euro
Financiering (vreemd vermogen)
 • 190.000 euro, 0,7% rente, af te lossen in 15 jaar
 • 230.000 euro, 3,2% rente, af te lossen in 15 jaar

De voorfinanciering van de energiebelasting wordt apart geleend.

 • 42.000 euro, 2,5% rente, af te lossen in 7 jaar
Fiscale- of subsidieregelingRegeling Verlaagd Tarief (‘Postcoderoosregeling’)

Partijen

De volgende partijen zijn betrokken:

Energiecoöperatie Zonnedorpen U.A.

Zonnedorpen is een coöperatie U.A. De coöperatie is in 2015 ontstaan vanuit verschillende verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente Loppersum (Noord-Groningen). De coöperatie heeft momenteel circa 120 leden (september 2019). Naast het zonnepark bij ’t Zandt wordt vanuit de coöperatie onder andere gewerkt aan zonnepanelen met SDE+ subsidie op een boerenschuur, energieopslag in accu’s, gasloze cv-ketels en elektrische deelauto’s.   

Provincie Groningen

Na een bijeenkomst op 28 november 2016 besloot de provincie Groningen begin 2017 om vanuit 30 Groninger energie-initiatieven 6 initiatieven verder te helpen bij de financiering, publiciteit en regelgeving rondom de ruimtelijke inpassing. Zonnedorpen was één van deze initiatieven.

Gemeente Loppersum

De gemeente Loppersum was onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het zonnepark bij ’t Zandt. Die omgevingsvergunning werd op 5 september 2017 verleend. Later besloot de gemeente op 15 oktober 2019 om mee te werken aan het beschikbaar stellen van een lening van 42.000 euro aan Zonnedorpen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) “wegens een ongelukkige timing van uitgaven en inkomsten van haar zonnepark Freek Sonneveld een cashflow probleem. Het betreft voornamelijk de voorfinanciering van de energiebelasting waar geen rekening gehouden mee was en geen probleem in de exploitatie van het park”.

Zonnestroom Nederland B.V.

Het zonnepark bij ’t Zandt is gebouwd door Zonnestroom Nederland. “We hebben voor Zonnestroom Nederland gekozen omdat zij naast veel kennis en ingangen in de markt voor zonne-energie voor ons dé realisatiepartner zijn die alles doet: advies, bestellen van materialen, planning en organisatie en de complete bouw van het park”, aldus Patrick Caspers van Zonnedorpen bij het ondertekenen van de intentieverklaring voor de bouw in januari 2018.

Energie VanOns

Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) is een energiebedrijf in eigendom van de koepels van energiecoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Elke koepel is voor een derde deel eigenaar van het bedrijf. Energie VanOns koopt en verkoopt groene energie die in de regio is opgewekt. Ook de groene stroom van het zonnepark bij ’t Zandt wordt via Energie VanOns aan leden van de energiecoöperatie Zonnedorpen geleverd. Het bedrijf verrekent de energiebelastingkorting voor de afnemers automatisch.

Links

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.