rvoinbeeldinnovatieheader

Innovatie: resultaten uitgelicht

Van kunsthart tot WIFI, van telescoop tot stormparaplu: Nederland scoort met innovatie. Maar de weg van idee naar een concreet en succesvol product kan lastig zijn. Wij helpen start-ups, mkb’ers en kennisinstellingen in hun zoektocht naar financiering, zakenpartners en kennis. Zo kunt u blijven innoveren en blijft Nederland voorop lopen als innovatieland.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitvoert.

WBSO

De WBSO is een fiscale regeling voor research en development. Met de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat innovaties door Nederlandse bedrijven. De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

WBSO jaarcijfers 2017

Horizon 2020 en Eurostars

Horizon 2020 en Eurostars zijn programma's van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal € 100 miljoen naar Nederlandse R&D start-upprojecten gegaan.

Infographic 2 start-ups 2014-2017

Valorisatie

Van volledig recyclebaar maken van gekleurd PET-plastic tot het op de markt brengen van betaalbaar kweekvlees: mooie voorbeelden van veelbelovende innovaties met impact, ontstaan doordat ondernemers en kennisinstellingen gingen samenwerken.

Vanaf 2010 gaven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een extra impuls aan ondernemerschapsonderwijs en de professionalisering van valorisatie. Activiteiten die steun kregen van het Valorisatieprogramma (2010-2017):

Ondernemerschapsonderwijs91.700 studenten getraind
Screening & Scouting11.754 onderzoeken beoordeeld op commerciële en maatschappelijke toepassingsmogelijkheden
Samenwerking1.485 activiteiten voor regionale kennisuitwisseling
Intellectueel eigendom848 nieuwe octrooien en 532 licenties
Pre-seed343 leningen
Proof of concept (POC)235 leningen


Octrooicentrum Nederland

Bij Octrooicentrum Nederland steeg het aantal geldige octrooien dat ze in beheer hebben eind 2017 naar een recordaantal van ruim 188.000.

Jaarverslagen

Service menu right