Isolatiematerialen

Energie besparen en duurzaam ondernemen

De belangrijkste techniek om de energie te besparen is het gebouw isoleren. Een goed geïsoleerde woning of utiliteitsgebouw vermindert de energievraag.

Isolatie is de eerste stap om een gebouw te verduurzamen. Door de energievraag zoveel mogelijk te beperken daalt de energierekening. Isoleren is een belangrijke techniek om tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen.

Richting energieneutraal

In combinatie met duurzame energiebronnen kan de vraag naar fossiele brandstoffen beperkt worden. Wanneer er ook nog energie wordt teruggeleverd aan het net kan de energievraag zelfs op nul uitkomen. Dit gebeurt onder andere bij Nul op de meter-woningen.
 
In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen aan het isoleren van gebouwen.

Vloer, daken en buitenmuur

Een goed geïsoleerde gebouwschil een belangrijke functie voor het binnenklimaat. De binnentemperatuur kan op het gewenste niveau blijven door vloeren, daken en de buitenmuur te isoleren. Spouwmuurisolatie is bijvoorbeeld een veel gebruikte techniek. Een geïsoleerde gebouwschil houdt in de winter de koud buiten en warmte binnen. In de zomer is het andersom: de koele lucht wordt binnen gehouden en de warmte buiten.
 
Isolatie bij nieuwbouw en renovatie moet aan Rc-waarden voldoen. Voor gevels, daken en vloeren gelden verschillende eisen. De eisen zijn terug te vinden in het Bouwbesluit.

Ramen en deuren

Naast vloeren, daken en buitenmuren zijn ook ramen belangrijk bij het isoleren. Glas is energetisch gezien een zwakke schakel in de gebouwschil. Zelfs met HR++-glas verliest een raam acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel.
 
Het energieverlies via transparante delen wordt in hoofdlijnen bepaald door de isolatiewaarde van het gebruikte glas en de thermische kwaliteit van ramen, deuren en kozijnen. De isolatiewaarde van glas kan verhoogt worden door HR++-glas of beter nog drievoudig glas te gebruiken. U kunt hier meer over lezen in de LenteAkkoord factsheet drievoudig glas en bijpassende kozijnen.

Meer informatie

Service menu right