Japan voortvarend in methaan uit water

Methaanhydraten

Dit artikel beschrijft de huidige status van ontwikkelingen in Japan op gebied van methaanhydraten uit de oceaan.

Het beschrijft de recente veranderingen in beleid, een aantal opvallende technologische en wetenschappelijke successen en geeft aangescherpte ambities weer van het publiek-private consortium MH21. Het artikel sluit af met een overzicht van behoeftes die Japan heeft om te komen tot commerciële winning van gas uit methaanhydraten. Doelstelling is dat de industrie vanaf 2023 het voortouw neemt in de exploitatie ervan.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkelingen op het gebied van methaanhydraten in Japan leest u in de bijlage.

innovatie Attaché Netwerk Tokio, Rob Stroeks, 7-4-2014

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.

 

 

Download:

Service menu right