Japanse demonstratieprojecten voor energie uit de zee

Sea of Japan

Japan wordt steeds concreter in ambities en activiteiten rond energie uit de zee.

Zo heeft de overheid recentelijk een tender uitgeschreven om demonstratieprojecten uit te voeren voor energie uit de zee. Begin april berichtte staatssecretaris Yamamoto voor Oceaanbeleid dat 7 provincies voorstellen hebben ingediend, op gevarieerde thema’s als wind op zee en energie uit golven, zeestromingen, getijden en temperatuurverschillen in het water. In juni wordt de selectie bekendgemaakt en gaan de projecten van start. Ze moeten technologische ontwikkelingen versnellen en steun consolideren onder lokale belanghebbenden, zoals de visserij. Op langere termijn moeten de projecten bijdragen aan commerciële winning van energie uit de zee. Voordat dat zo ver is, zullen kosten verder omlaag moeten. Bekabeling, aansluiting op het net, efficiënte planning en onderhoud behoren tot de thema’s waar Nederland een bijdrage kan leveren met kennis, technologie en producten om de ambities van Japan waar te maken.

Meer informatie

Lees meer over de ontwikkeling van energie uit zee in Japan in de bijlage.

Innovatie Attaché Netwerk Tokio, Rob Stroeks, 7-4-2014

Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden

 

Download:

Service menu right