Service menu right

Kennis en Technologie Innovatiemissie India - Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. Invulling van het programma gebeurt de komende weken. We kijken hierbij ook naar de specifieke wensen van de deelnemers.

Het conceptprogramma in het kort:

  • Bezoek aan New Delhi, Mohali en ICT hub Bangalore (nader te bepalen).
  • Seminar in samenwerking met lokale universiteiten en industriefederatie (CII).
  • Bezoek aan verschillende onderzoeksinstellingen en innovatiecentra, onder andere op het gebied van akkerbouw, tuinbouw, veredeling en ICT.
Zodra aanvullende informatie beschikbaar is, plaatsen we dat op deze pagina.