Service menu right

Mag u salderen?

Beantwoord de vragen en kijk of u mag salderen.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Heeft u een elektriciteitsaansluiting van 3 x 80 Ampere of kleiner? *

U bent grootverbruiker. U mag niet salderen. U kunt gebruik maken van de regeling SDE+.

Ga terug naar Wet- en regelgeving Lokale energie initiatieven.

Wekt u duurzame elektriciteit op, zoals wind- of zonnestroom? *

Als u niet-duurzame elektriciteit opwekt is saldering beperkt tot 5000 kWh per jaar.

Is de installatie waarmee u duurzame elektriciteit opwekt aangesloten op dezelfde aansluiting waar uw elektriciteitsverbruik plaatsvindt? *

Dan mag u niet salderen.

Ga terug naar Wet- en regelgeving Lokale energie initiatieven.

Bent u netto verbruiker? Is uw jaarverbruik hoger dan de jaarlijks door u geproduceerde hoeveelheid duurzame elektriciteit?

U mag salderen.

Dit mag ook als u een gezamenlijk zonnestroomsysteem heeft met verdeler. U heeft een systeem dat de totale productie over meerdere aansluitingen kan verdelen, waaronder die van u. Dit gebeurt op elke moment van de dag aan één aansluiting tegelijk. U saldeert voor dat deel van de productie die u via uw eigen aansluiting aan het net levert.

Bij een gemeenschappelijke aansluiting mag het gemeenschappelijke zonnestroomsysteem salderen met verbruik op deze gemeenschappelijke aansluiting. Zoals bij de gezamenlijke aansluiting voor de lift of galerijverlichting in een appartementencomplex.

Ga terug naar Wet- en regelgeving Lokale energie initiatieven.

Verbruikt u per jaar minder energie dan u opwekt en levert u dus het overschot (tegen een vergoeding) aan uw energiebedrijf? Dan bent u netto producent. Alleen het overschot mag u niet salderen, de rest wel. U mag de door u aan het net geleverde hoeveelheid duurzame electriciteit salderen met de door u van het net afgenomen elektriciteit. Voor het overschot aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit is saldering niet van toepassing. Wel moet het energiebedrijf u voor dat deel een redelijke vergoeding betalen (circa €0,04/kWh).

Ga terug naar Wet- en regelgeving Lokale energie initiatieven.