11 winnaars SBIR innovatiecompetitie gericht op innovatie en duurzaamheid in Afrika

Gepubliceerd op:
12 januari 2023

11 ondernemers zijn geselecteerd om alternatieven te ontwikkelen voor geïmporteerde materialen in Ghana, Ivoorkust, Kenia, Uganda en Zuid-Afrika. De alternatieven hebben als doel de ecologische voetafdruk te verkleinen en kosten te besparen.

SBIR Afrika

In veel Afrikaanse landen is er een toenemende urgentie om te ontwerpen en te innoveren met lokaal beschikbare materialen, aangezien de prijzen van grondstoffen stijgen en materialen daardoor vaak met hoge kosten geïmporteerd en getransporteerd worden. Voor zowel de impact op het milieu als op de economie is het daarom zaak om efficiënt gebruik te maken van het lokale aanbod.

Om bovenstaand probleem op te lossen is de 'SBIR oproep Ontwerp innovaties van lokale materialen voor de bouw, publieke ruimte en gezondheidssector Afrika' in het leven geroepen.

Wat voorafging

In maart 2022 dienden 69 ondernemers een voorstel in, 23 werden geselecteerd om een ​​haalbaarheidsstudie uit te voeren. Van de 23 zijn er nu 11 geselecteerd om de komende 2 jaar hun innovaties te ontwikkelen. Zij krijgen hiervoor een budget van maximaal € 200.000.

Selectiecriteria

De winnende projecten zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • Impact op het thema;
  • Innovatie;
  • Kwaliteit van het project; en
  • Economisch perspectief.

Ook co-creatie en samenwerking met lokale partners, de genderbenadering en het betrekken van vrouwen bij de innovaties komen aan bod.

Over Small Business Innovation Research

Het Small Business Innovation Research (SBIR) is een aanbestedingsprogramma van de Rijksoverheid. Met SBIR dagen verschillende ministeries ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten.

Lees meer over SBIR.

Bent u tevreden over deze pagina?