In 2022 bijna 700.000 ton CO2 bespaard door groenverklaringen

Gepubliceerd op:
28 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2023

Ondernemers zorgen voor een milieuwinst op verschillende vlakken dankzij groenverklaringen via groene banken en -fondsen. Zo is de uitstoot van bijna 700.000 ton CO2 en ruim 300 ton NOx voorkomen. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van ongeveer 200.000 benzineauto’s. 

Biologische landbouw - groenprojecten

Stijging groenverklaring voor elektrisch vervoer

In 2022 is voor een bedrag van bijna € 1,8 miljard aan duurzame, innovatieve investeringen een groenverklaring afgeven. Met de groenverklaring kunnen groenbanken en -fondsen projecten van ondernemers onder gunstige voorwaarden financieren.

De grootste stijging is te zien bij projecten in duurzame mobiliteit. De mogelijkheden om groenverklaringen voor elektrisch vervoer aan te vragen zijn voor groene banken en -fondsen in 2022 aanzienlijk uitgebreid. Hoewel de aantallen nog klein zijn, zijn er groenverklaringen afgegeven voor elektrische bestelbussen, trucks en verschillende elektrische werktuigen.

Meeste groenverklaringen voor duurzame energie en bouw

Duurzame energie en duurzaam bouwen zijn zowel in het aantal groenverklaringen als het aantal investeringen aan ondernemers nog steeds de grootste projectcategorieën. Van de 1.582 projecten in totaal zijn de meeste groenverklaringen afgegeven voor investeringen in zonne- en windenergie en nieuwbouw van energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen. En met de vernieuwde regeling investeerden groenbanken en -fondsen meer in duurzame energie opslaan.

Ook bestaan er verschillende mogelijkheden binnen de projectcategorieën natuur, landbouw, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Vernieuwde groenverklaring

Vanaf 1 juni 2022 is de regeling groenprojecten vernieuwd, waarbij we veel nieuwe projectcategorieën toevoegden. Van bestaande categorieën van investeringen zijn de eisen waar nodig en mogelijk aangepast.

De vernieuwing maakte het mogelijk om voor meer opties investeringen te ontvangen. Onder andere voor projecten in de circulaire economie, hernieuwbare energie en kringlooplandbouw. Nieuwe categorieën betekenen dat er groene projecten worden gesteund waar dat eerder niet mogelijk was. 

Aan de andere kant zien we dat strengere eisen, voor bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame gebouwen, ervoor zorgen dat het volume van de regeling kleiner is dan in voorgaande jaren. Met de vernieuwing willen we de investeringen in innovatieve, duurzame projecten van ondernemers beter mogelijk maken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?