3e tranche Woningbouwimpuls levert 44.277 nieuwe woningen op

Gepubliceerd op:
15 december 2021

Dankzij de 3e tranche van de regeling Woningbouwimpuls start binnenkort in 33 gemeenten de bouw van in totaal 44.277 woningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelde hiervoor € 253 miljoen beschikbaar.

De Woningbouwimpuls draagt bij aan 36 projecten die door een financieel tekort moeilijk of traag tot stand komen. De nieuwe, extra woningen worden nu versneld gebouwd, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland.

In deze 3e tranche konden een aantal kleinere gemeenten een project indienen met minimaal 200 woningen in plaats van 500 woningen. Van deze aanvragen hebben 2 projecten een toekenning ontvangen.

Van de woningen valt 64% in de categorie betaalbaar. Dit zijn woningen voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. De bouw vindt met name plaats in stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is. Bekijk onderaan deze pagina de kaart waar de woningen komen van deze tranche. Of bekijk via deze online kaart de omschrijvingen van de projecten die een toekenning hebben gekregen in een van de 3 tranches.

Advies van Expertteam Woningbouw

Jessica Sloof: "Om er voor te zorgen dat de aanvragen goed onderbouwd waren, organiseerde wij ook voor deze 3e tranche weer zogenaamde Impulskamers. Tijdens deze bijeenkomsten konden aanvragers een uur lang sparren over hun project met 2 experts van het Expertteam Woningbouw. Het gemiddelde waarderingscijfer van de 35 gemeenten die gebruik maakten van deze mogelijkheid, was een complimenteuze 8,5."

4e tranche

Voor 2022 is € 250 miljoen vrijgemaakt voor een 4e tranche. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.

In de afgelopen 3 tranches is in totaal € 854 miljoen toegekend aan 93 verschillende projecten. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de realisatie van 139.964 woningen.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?