4 nieuwe Seed Capital fondsen goed voor 40 miljoen extra durfkapitaal

Gepubliceerd op:
23 december 2021

Nederlandse start-ups die zich bevinden in de vroegefase kunnen een beroep doen op € 40 miljoen extra durfkapitaal. Dit bedrag is verdeeld over 4 nieuwe Seed Capital fondsen. Maar liefst € 20 miljoen van het kapitaal is afkomstig van de voorjaarstender 2021 van de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Seed Capital regeling voorziet in zowel kennis als kapitaal: private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in, en de overheid verdubbelt hun inleg.

4 nieuwe Seed Capital fondsen

Start-ups kunnen bij de volgende 4 nieuwe fondsen terecht als zij op zoek zijn naar een investeerder voor hun onderneming.

VCC Deep Tech Seed Fund B.V.

VCC richt zich op Nederlandse early-stage of seed fase bedrijven die actief zijn in deep tech. Denk daarbij onder meer aan gebieden als advanced materials, artificial intelligence, robotics, photonics, electronics, quantum computing, deep learning, machine learning en big data. Het fonds heeft een budget van € 8 miljoen.

Forward.One Seed II B.V.

Het fonds Forward.One Seed II B.V. richt zich op jonge ondernemingen die gespecialiseerd zijn in high tech hardware-oplossingen. Het team van Forward.One bestaat uit ondernemers die Ampelmann hebben opgericht en geschaald en financiële experts die werkzaam waren bij Kempen en IMC. Het fonds heeft een budget van € 12 miljoen.

Healthy.Capital II SEED B.V.

Healthy.Capital II Seed B.V. ('Healthy.Capital') investeert in jonge, veelbelovende Nederlandse ondernemingen die zich met hun innovatieve oplossingen richten op de Health & Care sector. De visie van Healthy.Capital is het creëren van impact en disruptie door datagedreven gezondheidszorg, patiënt empowerment en consumerisation van het aanbod in de markt. Het fonds ontwikkelt actief een digital health ecosysteem om de groei van start-ups te kunnen versnellen. Het fonds heeft een budget van € 8 miljoen.

Disruptive Technology Ventures Seed Fund II B.V.

Disruptive Technology Ventures Seed Fund II B.V. focust zich op technostarters die zich onderscheiden binnen het domein 'big data & artificial intelligence'. Het fonds stapt in een relatief vroege fase in. Disruptive Technology Ventures helpt ondernemingen die een 1e prototype (technologisch en commercieel) van hun product of dienst hebben ontwikkeld en nog geen (significante) omzet hebben gerealiseerd. Het fonds heeft een budget van € 12 miljoen.

Nieuwe tender open voor investeerders

Wilt u als investeerder samen met de overheid investeren in start-ups? Op 1 januari 2022 opent een nieuwe reguliere tender van de Seed Capital-regeling. U kunt tot en met 31 maart 2022 een lening aanvragen voor het opzetten van een investeringsfonds. Het budget is € 32 miljoen en de maximale lening per fonds is € 10 miljoen. Start-ups kunnen voor meer informatie en aanvragen terecht bij de fondsen zelf.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?