4 Winnaars voor SBIR Smart Mobility Flevoland fase 2

Gepubliceerd op:
10 november 2021

4 ondernemers gaan aan de slag om hun projectvoorstel verder uit te werken in de 2e fase van de SBIR Smart Mobility Flevoland. De voorstellen moeten leiden tot het verbeteren van de bereikbaarheid rondom evenementen in de provincie Flevoland. 

De 4 bedrijven en hun winnende projecten zijn:
•    Flatten the curve van Vialis B.V.
•    Crowd Management Systeem Flevoland van Sweco Nederland
•    TrafficTeamUp van TripService
•    Travelguide van Livecrowd B.V.

Bekijk de beknopte samenvattingen van de projecten.

Optimale samenwerking

De Provincie Flevoland wil samen met betrokken stakeholders de bereikbaarheid van evenementen in de provincie Flevoland voor nu en in de nabije toekomst verder verbeteren, zonder aanpassingen te doen aan de bestaande infrastructuur. Hierbij is men op zoek naar Smart Mobility-oplossingen in de vorm van een volledige product-dienst combinatie. Ook moeten deze oplossingen leiden tot een optimale samenwerking tussen betrokken partijen als wegbeheerders, hulpdiensten en evenementenorganisatoren.

Het doel is om op deze manier bij evenementen de verkeersstromen op een gecoördineerde manier het gebied in en uit te geleiden zonder te veel gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving. 

Budget fase 2

Voor fase 2 stellen de Provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen € 300.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per onderzoek en ontwikkeling van een (ruw) prototype (fase 2) bedraagt € 75.000. Voor het vervolg in fase 2A is een budget van € 400.000 beschikbaar voor het testen en doorontwikkelen van de prototypes in een praktijksituatie.

Selectie uit 20 projectvoorstellen

In de eerste fase van de SBIR Smart Mobility Flevoland zijn 20 voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie van deskundigen selecteerde de beste 8 plannen. De indieners kregen opdracht voor een haalbaarheidsstudie. Voor 7 plannen is daarna een voorstel ingediend voor verder onderzoek en de ontwikkeling van een prototype. De commissie heeft hieruit de 4 beste plannen geselecteerd.

Lees meer over SBIR Smart Mobility Flevoland.

Over Small Business Innovation Research

Het Small Business Innovation Research (SBIR) is een aanbestedingsprogramma van de Rijksoverheid. Met SBIR dagen verschillende ministeries ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten.

Lees meer over SBIR.

    Bent u tevreden over deze pagina?