Aanpassen aan klimaatverandering met steun van MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
26 augustus 2021

Extreme regenval veroorzaakte de recente wateroverlast in Europa. Dit vraagt om klimaatadaptieve maatregelen om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. Ondernemers kunnen rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering beperken.

Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor we de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen. Of waardoor we profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Het belastingvoordeel voor dergelijke maatregelen is mogelijk door de regelingen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit voordeel kan netto oplopen tot 12% van het investeringsbedrag.

Gebouwde omgeving en landbouw

In de gebouwde omgeving richten de maatregelen zich vooral op het omgaan met wateroverlast door extreme neerslag en hittestress. Bomen en planten fungeren als temperatuurbuffer, waardoor dit groen direct bijdraagt aan de verlaging van de temperatuur in de stad. Daarnaast houden ze water vast en zorgen ze voor een betere infiltratie van het water naar de ondergrond.
Voor de landbouw zijn er ook diverse mogelijkheden om de effecten van een te hoge of juist te lage grondwaterstand door langdurige regenval of droogte op te vangen.

Voorbeelden klimaatadaptieve maatregelen

De MIA\Vamil ondersteunt milieu-investeringen in bijvoorbeeld de volgende maatregelen. Deze hebben een positief effect op de negatieve gevolgen van klimaatverandering:

Deze en andere milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor klimaatadaptief handelen staan op de Milieulijst 2021 van de MIA\Vamil.
 

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?