Aanvragen invoercertificaten GATT bevroren rundvlees

Gepubliceerd op:
16 mei 2022

Nieuwsbericht 22.008 – Wilt u invoercertificaten aanvragen voor bevroren rundvlees? Dit kan op werkdagen van 1 tot en met 7 juni 2022, voor 13:00 uur. Op 1 juli 2022 start het nieuwe contingentjaar voor GATT bevroren rundvlees.

Binnen het tariefcontingent 09.4003 kunt u bevroren rundvlees van GN-code 0202 en 0206 2991 invoeren uit derde landen. Het Verenigd Koninkrijk valt hier niet onder. U betaalt een ad valorem-recht van 20%. De beschikbare hoeveelheid is 43.732.000 kilogram, dit gewicht is vlees zonder been.

Zekerheid stellen

Bij uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Deze is € 6 per 100 kilogram. De zekerheid moet uiterlijk op 7 juni 2022 om 13:00 uur binnen zijn. U leest meer op Zekerheid.

Aanvragen

U vraagt de invoercertificaten digitaal aan op Invoercertificaat rundvlees aanvragen. Dit kan op werkdagen van 1 tot en met 7 juni 2022, voor 13:00 uur. Tweede pinksterdag (6 juni) is een officiële feestdag. U kunt op die dag geen aanvraag doen. Als de totale beschikbare hoeveelheid helemaal is toegewezen, mag u niet meer aanvragen.

Er is geen minimale hoeveelheid voor uw aanvraag. U mag maximaal uw referentiehoeveelheid aanvragen. Dit mag niet meer zijn dan 15% van de totale beschikbare hoeveelheid.

Toewijzing en geldigheid certificaten

De Europese Commissie (EC) maakt de toewijzing uiterlijk 22 juni bekend. De certificaten worden voor het einde van juni afgegeven. Deze zijn geldig vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

Aanvragen in andere maanden

Is er na de toewijzing nog een hoeveelheid over? Dan mag u in de eerste 7 dagen van elke maand opnieuw aanvragen. U mag niet meer aanvragen dan uw referentiehoeveelheid en maximaal 15% van de totale beschikbare hoeveelheid.

De certificaten zijn geldig vanaf de eerste dag van de maand na uw aanvraag. Deze blijven geldig tot en met 30 juni 2023. In december kunt u niet aanvragen. Wilt u een certificaat die geldig is vanaf 1 januari 2023? U vraagt deze aan op werkdagen van 23 tot en met 30 november 2022. De toewijzing is rond 14 december.

Na uw invoer

Het certificaat moet binnen 60 dagen na de laatste dag van geldigheid terug zijn bij:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Team in- en uitvoer van afdeling IMM
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Meer weten?

U leest meer over de invoer van rundvlees op Invoer rundvlees. Heeft u nog vragen? Bel bij vragen over:

  • de regeling naar 088 042 6729;
  • uw aanvraag naar 088 042 6732;
  • uw zekerheid naar 088 042 6600.
In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?