Aanvragen invoercertificaten knoflook eerste deelperiode 2022/2023

Gepubliceerd op:
20 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 april 2022

Nieuwsbericht 22.007 – Wilt u invoercertificaten aanvragen voor verse of gekoelde knoflook met GN-code 0703 20 00? U kunt deze aanvragen van 2 tot en met 6 mei 2022, voor 13:00 uur. In de Europese Unie betaalt u bij invoer van dit product een verlaagde invoerheffing van 9,6% ad-valorem. Dit is het bedrag dat u betaalt over de waarde van de zending. 

Voorwaarden

Voor het aanvragen van invoercertificaten gelden voorwaarden. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn en voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd zijn. De andere voorwaarden leest u op Invoer knoflook.

Beschikbare hoeveelheid en zekerheidstelling

Voor de 1e deelperiode van 1 juni tot en met 31 augustus 2022 zijn de volgende hoeveelheden knoflook beschikbaar:

  Contingent Beschikbare hoeveelheid knoflook in kilogram Maximaal aanvragen
  09.4285
  (China)
  10.423.000

  25,70% van uw referentiehoeveelheid.

  Er is een maximum van 1.563.450 kilogram. Dit is de maximale referentiehoeveelheid op basis van de maximale 15% van de totaal beschikbare hoeveelheid.

  09.4287
  (andere landen dan China, Argentinië en Verenigd Koninkrijk)
  822.000 822.000 kg

  Als u een invoercertificaat aanvraagt, stelt u ook een zekerheid van € 6 per 100 kilogram. Meer informatie hierover vindt u op Zekerheid. De zekerheid moet uiterlijk op de laatste dag van inschrijving bij ons binnen zijn.

   Aanvragen

   De invoercertificaten vraagt u digitaal aan op Knoflook invoeren. Dit kan op werkdagen tussen 2 en 6 mei 2022, voor 13:00 uur. Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag. U kunt op die dag geen aanvraag doen. Op Invoercertificaat aanvragen leest u wat u nodig heeft voor uw aanvraag.

   Is er na de aanvraagperiode nog knoflook over? Dan mag u de eerste 7 dagen van de volgende maand opnieuw aanvragen. Voor Chinese knoflook bent u wel gebonden aan uw referentiehoeveelheid. Heeft u voor de eerste deelperiode al 25,70% van uw referentiehoeveelheid aangevraagd? Dan mag u voor deze deelperiode niet meer aanvragen. Dit geldt ook als er nog een hoeveelheid knoflook over is. Pas voor een nieuwe deelperiode mag u weer aanvragen.

   Voor knoflook uit andere landen (09.4287) mag u elke maand aanvragen zolang er nog hoeveelheid beschikbaar is. U mag de beschikbare hoeveelheid aanvragen.

   Geldigheid certificaat

   De certificaten die u aanvraagt zijn geldig vanaf 1 juni 2022. Voor Chinese knoflook zijn de certificaten geldig tot en met 31 mei 2023. Voor andere knoflook zijn de certificaten geldig tot en met 30 september 2022.

   Toewijzing

   Rond 21 mei 2022 publiceert de Europese Commissie (EC) de toewijzingen. U vindt de toewijzingen op de openbare website van de EC (pdf). Selecteer eerst importquota. Kies dan via de bladwijzers een taal, het jaar, de sector en het contingent. De EC noemt hier ook de beschikbare hoeveelheid voor de volgende aanvraagperiode. 

   Wij publiceren geen aanvragen als die niet zijn ingediend of als alle aanvragen zijn toegewezen. 

   Na uw invoer

   Het certificaat moet binnen 60 dagen na de laatste dag van geldigheid terug zijn bij:

   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
   Team in- en uitvoer van afdeling IMM
   Prinses Beatrixlaan 2
   2595 AL Den Haag
   Postbus 93119
   2509 AC Den Haag

   Meer weten?

   Wilt u meer weten over de invoer van knoflook binnen tariefcontingenten? U leest dit op Invoer knoflook. Heeft u vragen? Bel bij vragen over:

   • de regeling naar 088 042 6729;
   • uw aanvraag naar 088 042 6758;
   • uw zekerheid naar 088 042 6600.
   In opdracht van:
   • Europese Unie (gefinancierd door)
   • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Bent u tevreden over deze pagina?