Aanvragen uitvoercertificaten voor kaas naar de Verenigde Staten

Gepubliceerd op:
26 augustus 2021

Nieuwsbericht 21.021 - Voor de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten (VS) kunt u in september uitvoercertificaten aanvragen. Hiermee kunt u kaas met een verlaagde invoerheffing invoeren in de VS. Het contingent loopt van 1 januari tot en met 31 december 2022.

Voorwaarden

Om aan te mogen vragen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u op Uitvoercertificaat kaas naar de Verenigde Staten aanvragen.

Aanvragen

Voor uitvoer kunt u geen digitale aanvragen indienen. Aanvraagformulieren voor deze regelingen vindt u op Zuivel uitvoeren onder Direct regelen op mijn.rvo.nl. U kunt aanvragen op werkdagen tussen 1 en 10 september 2021, uiterlijk om 13:00 uur.

Wilt u meerdere aanvragen per contingent indienen? Doe dit tegelijk. U vindt de beschikbare hoeveelheden certificaten in de tabel Uitvoer kaas naar de VS 2021 bij Downloads, onderaan in dit bericht. De hoeveelheden voor een aantal contingenten zijn kort geleden aangepast. Uw volledig ingevulde aanvraag stuurt u naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: 088 042 1202

Zekerheid

De zekerheid is € 3 per 100 kilogram. Meer informatie hierover vindt u op Zekerheid stellen bij uitvoer.

Publicatie toewijzing

Wij publiceren geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen. U vindt alle toewijzingen in een openbare database (pdf) van de Europese Commissie.

Geldigheid certificaten

De uitvoercertificaten worden uiterlijk 15 december 2021 afgegeven. Ze zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2022. De certificaten zijn niet overdraagbaar.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Uitvoer Zuivel. Heeft u nog vragen? Bel bij vragen over:

  • de regeling naar 088 042 6729;
  • uw aanvraag naar 06 2570 8296;
  • uw zekerheid naar 088 042 6600.
In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?