AERIUS Check anders invullen

Gepubliceerd op:
30 oktober 2023

Bent u melkveehouder en heeft u een stal met een emissiearme vloer? Of heeft u een pluimveehouderij met een volièrestal? Deze stallen stoten meer stikstof uit dan verwacht. Daarom vult u andere gegevens in bij de AERIUS Check. Misschien heeft u hierdoor recht op (een andere) subsidie.

Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Natuur en Stikstof van 30 oktober 2023.

Wat betekent dit voor u?

U mag in de AERIUS Check andere gegevens over de uitstoot invullen. Hierdoor kan de uitkomst veranderen. En dit kan invloed hebben op uw aanvraag voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) of Lbv-plus. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U had volgens de AERIUS Check eerst geen recht op subsidie. Maar door de hogere uitstoot kunt u nu toch de Lbv aanvragen.
  • U had volgens de AERIUS Check recht op de Lbv. Nu komt u ook in aanmerking voor de Lbv-plus. Heeft u al subsidie aangevraagd? Wij kunnen dan uw berekening uit de AERIUS Check voor u aanpassen. Hierover krijgt u een e-mail. U hoeft zelf geen nieuwe berekening op te sturen.
  • U had volgens de AERIUS Check al recht op de Lbv-plus. Dit verandert niet.

Hoe AERIUS Check invullen?

U mag andere gegevens invullen als u een emissiearme melkveevloer of een volièrestal heeft. Op de website van BIJ12 vindt u de handleiding Overzicht aangepaste emissiecijfers (Rav-codes) AERIUS Check. Daarin staat een overzicht van de staltypes waar het precies om gaat. U ziet ook de oude emissiefactoren en de nieuwe emissiecijfers. Deze vult u in de AERIUS Check in bij het venster Stalsysteem.

Waarom deze aanpassing?

Normaal vult u de uitstoot in de AERIUS Check in met een emissiefactor uit de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). We noemen die een RAV-factor. Melkveestallen met een emissiearme vloer en volièrestallen stoten meer stikstof uit dan verwacht. Dit blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research (WUR).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil de RAV-factoren voor deze 2 staltypen aanpassen. Dit lukt waarschijnlijk niet voordat de Lbv en Lbv-plus sluiten. Daarom mag u nu al andere gegevens invullen. Zo klopt wat u invult met de echte situatie.

Meer weten

Lees ook de kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?