Al meer dan € 7 ton tegemoetkoming BAR aangevraagd

Gepubliceerd op:
21 november 2022

Voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling, die 1 november opende, zijn 27 aanvragen binnengekomen met een totaalbedrag van € 710.271 (peildatum 18 november). Voor de Tegemoetkoming gemaakte kosten kwamen er 25 aanvragen binnen. Voor de nog te maken kosten waren dat er 2.

De BAR-bedrijfslevenregeling vergoedt kosten voor opleidingen, voorlichtingscampagnes, extern advies en ICT-aanpassingen. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten en een deel voor nog te maken kosten.

BAR in cijfers

  • In totaal zijn er 165 aanvragen gestart (waarvan 27 ingediend zijn): 151 voor de gemaakte kosten en 14 voor de nog te maken kosten. 
  • Het totaal aangevraagde bedrag van de 25 ingediende aanvragen voor de gemaakte kosten bedraagt € 705.815. Het totale aangevraagde bedrag van de 2 aanvragen voor de nog te maken kosten is € 4.456,30. Het totaal ingediende bedrag is € 710.271.
  • Van de 27 ingediende aanvragen hebben 23 ondernemers aangegeven deel te willen nemen aan het EU-handelsprogramma.
  • De ingediende aanvragen komen vooral uit de agrarische sector, transportsector en de export in het algemeen (bijvoorbeeld voedselexporteurs met meerdere aanvragen).

Nog enkele weken voor BAR nog te maken kosten

De deadline voor BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten nadert. Wilt u compensatie voor kosten die u nog moet maken? Vraag dit dan snel aan. U heeft nog tot 13 december 2022 17:00 uur de tijd om dit te doen. Heeft u al kosten gemaakt door de Brexit? Vraag dan BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten aan. Dat kan tot 31 maart 2023 17:00 uur. Bereid uw aanvraag goed voor en verzamel vooraf alle benodigde gegevens. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en nemen alleen complete aanvragen in behandeling.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?