Bedrijven investeerden € 2,2 miljard in energiebesparing in 2021

Gepubliceerd op:
30 juni 2022

Steeds meer ondernemers maken gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA), blijkt uit jaarcijfers. Het totale bedrag aan energiezuinige investeringen die ondernemers meldden, was in 2021 bijna € 2,2 miljard. In 2020 was dit nog € 1,8 miljard. Deze investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 330.000 huishoudens.

Warmtepompsystemen op dak

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. Zij kunnen hiermee tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het totaal aantal aanvragen voor de EIA was in 2021 bijna 20.000. Dit blijkt uit  de cijfers van het EIA-jaarverslag 2021.

Industrie en agrarische sector koplopers

Ondernemers uit uiteenlopende sectoren maken gebruik van de EIA, zoals de bouw, glastuinbouw, transport, veehouderij en industrie. De top 3 sectoren met de grootste investeringen in energiebesparende technieken was in 2021:

  1. industrie
  2. productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
  3. agrarische sector

Deze sectoren zijn samen goed voor een geïnvesteerd bedrag van meer dan € 1 miljard.  Een aantal sectoren liet een forse groei zien in investeringen: de gebouwde omgeving, transport en duurzame energie (met € 230 miljoen).

Duurzame ledverlichting populair

De categorie met de meeste aanvragen is ledverlichting. Ondernemers zetten ledverlichtingsystemen in voor duurzame verlichting van gebouwen. Ook investeringen in warmtepompen zijn populair, als alternatief voor gasgestookte verwarmingssystemen. Het zijn technieken die bij een groot publiek bekend zijn, maar nu ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb) winnen aan populariteit.

Top 10

Uit het jaarbericht blijkt verder dat zonnepanelen nog steeds  populair zijn (meer dan 3.300 aanvragen). Daarnaast is er veel vraag naar het hergebruik van afvalwarmte. In deze laatste categorie nam het aantal aanvragen af, maar nam het investeringsbedrag fors toe (met  € 20 miljoen). Deze investeringen zijn essentieel voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). Duurzame systemen vervangen hierbij de gasgestookte verwarmingssystemen.

Minder CO2-uitstoot

De investeringen die ondernemers meldden, zorgden in 2021 voor een verdere vermindering van de CO2-uitstoot: van 924 kiloton CO2-uitstoot in 2020 naar 1.074 kiloton. De verwachte energiebesparing van deze investeringen is ongeveer 607 miljoen m3 aardgas.

Trend 25 jaar

In de afgelopen 25 jaar is duidelijk te zien dat ondernemers steeds meer investeren in energiebesparende maatregelen. In het eerste jaar werd bijna  € 500 miljoen uitgegeven aan energiebesparende investeringen. Dit is ondertussen verviervoudigd met bijna € 2 miljard.

Vragen over de EIA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?