Bezwaar tegen een besluit over TVL (week 40)

Gepubliceerd op:
7 oktober 2021

Vraagt een ondernemer TVL aan en is hij het niet eens met onze afwijzing? Of bijvoorbeeld met de hoogte van de definitieve subsidie? Ondernemers kunnen tegen elk besluit bezwaar aantekenen.

Op dit moment is ruim 13.000 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL.

Meer dan de helft krijgt (deels) gelijk

Op een totaal van 432.838 TVL-besluiten is 13.701 keer bezwaar gemaakt. Hiervan zijn er 6.033 afgehandeld en nog 7.668 in behandeling. 52% van de afgehandelde bezwaren is (deels) gegrond gegaan (ofwel: de bezwaarmaker heeft gelijk gekregen). 323 mensen hebben hun bezwaarschrift ingetrokken. 

TVL jun-sep en TVL Q4

Bij TVL jun-sep 2020 verlening hebben we ruim 98% van de bezwaren afgehandeld en voor TVL Q4 2020 ruim 75%. Naar aanleiding van de afgehandelde bezwaren heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven 313 beroepen ontvangen waarvan er 115 zijn afgehandeld. In 60% van de afgehandelde beroepen trekt de ondernemer het beroep in.

Beslistermijn bezwaar

Van de 7.668 bezwaren die op dit moment nog in behandeling zijn, is in 3.756 gevallen de wettelijke beslistermijn helaas verstreken. 719 van deze dossiers gaan over bezwaren tegen de vaststellingen. In deze dossiers heeft de ondernemer al subsidie ontvangen, maar vindt hij/zij dat een (gedeeltelijke) terugbetaling niet terecht is, of dat hij/zij recht heeft op meer subsidie.

Het niet halen van de beslistermijn komt door een plotselinge flinke toename van het aantal bezwaarschriften en door de toenemende ingewikkeldheid van de zaken. We hebben extra juristen aangetrokken om de bezwaren zo snel mogelijk alsnog te kunnen afronden.

Bent u tevreden over deze pagina?