Bezwaar tegen een besluit over TVL (week 47)

Gepubliceerd op:
30 november 2021

Vraagt een ondernemer TVL aan en is hij het niet eens met onze afwijzing? Of bijvoorbeeld met de hoogte van de definitieve subsidie? Ondernemers kunnen tegen elk besluit bezwaar aantekenen.

Op dit moment is 15.420 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL. In het dashboard is te zien hoeveel bezwaren er per TVL-openstelling zijn ingediend. Ook is meteen te zien hoeveel we daarvan tot nu toe hebben afgehandeld. En hoeveel keer er een beroep is aangetekend.

Bezwaar gemaakt, en dan?

Ieder bezwaar wordt na toetsing in behandeling genomen door een jurist van RVO. Deze is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van het bezwaar. Hij of zij houdt de bezwaarmaker ook op de hoogte van de status van de afhandeling. Er is altijd persoonlijk contact gedurende het bezwaarproces. Komt een ondernemer in de knel? Dan mag deze op elk moment contact opnemen.

Vertraging in afhandeling bezwaren

Sinds de start zijn de voorwaarden voor de TVL per periode veranderd. Zo zijn starters en grote ondernemingen toegevoegd. En krijgen ondernemers steeds vaker te maken met de maximale staatssteungrens. Het beslissen op bezwaar duurt hierdoor langer dan in de eerdere kwartalen van de TVL.

We proberen de uitkomst van beslissingen op bezwaar meteen te verwerken in alle aanvragen van een ondernemer. We zijn bezig met een inhaalslag in de afhandelingstijden van bezwaren.

Meer informatie

Op de pagina Bezwaar maken tegen een TVL-beslissing staat uitgebreide informatie over de bezwaarprocedure.

Bent u tevreden over deze pagina?