Binnenkort Brexitsteun voor vissers

Gepubliceerd op:
14 februari 2022

Brexit heeft veel gevolgen gehad voor Nederlandse vissers. Zo wordt het visquotum verlaagd voor bepaalde vissoorten tot en met juni 2026. Met de Brexit Adjustment Reserve (BAR) krijgt u een steun in de rug.

Nederland krijgt van de Europese Unie (EU) geld voor de BAR. Wij verdelen het budget over verschillende sectoren, zoals de visserijsector. Het budget voor de visserijsubsidies is € 200 miljoen.

Subsidies voor de visserijsector

Op dit moment kijkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met ons hoe we de BAR inzetten. Het ministerie zet in op dat er 3 subsidies komen.

Saneren van vissersvaartuigen (SVV)

U kunt subsidie krijgen als u stopt met uw visserijactiviteiten. Het budget voor de subsidie is € 155 miljoen.

Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV)

Heeft u door de Brexit inkomsten misgelopen in het eerste kwartaal van 2021? U kunt hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Hiervoor is in totaal € 12 miljoen beschikbaar.

Vissersvaartuig stilliggen Brexit (VSB)

Uw vaartuig kan stilliggen in 2021, 2022 en 2023. Hiervoor is € 33 miljoen subsidie beschikbaar.

We verwachten dat de subsidies in de eerste helft van 2022 open gaan en uiterlijk tot en met 2023 lopen.

Meer weten?

De komende maanden plaatsen wij steeds meer informatie over de BAR op onze website. Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Houd Brexit Adjustment Reserve (BAR): Visserij in de gaten. Of meld u aan voor de Agrarisch ondernemen nieuwsbrief.

Ook leest u meer in de:

Bent u tevreden over deze pagina?