Biogrondstoffen nu ook in grondstoffenscanner

Gepubliceerd op:
24 november 2021

Ondernemers kunnen nu ook biogrondstoffen in de Grondstoffenscanner opzoeken. Biotische (bio) grondstoffen zijn stoffen die leven of hebben geleefd en zich op langere termijn kunnen vernieuwen, zoals hout en katoen.

In de Grondstoffenscanner  - een online tool - zoeken ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten op. Sinds 2018 konden ondernemers de scanner al gebruiken voor grondstoffen als metalen en mineralen (abiotische grondstoffen).

Inzicht

De scan levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt zo inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsschommelingen, maar ook in risico’s, zoals exportbeperkingen, lage stabiliteit van bronlanden, milieuimpact en impact op biodiversiteit.

20 biogrondstoffen

Er staat nu een 1e selectie van 20 biogrondstoffen in de scanner. Deze selectie is gebaseerd op een studie uitgevoerd door CREM, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De ambitie is om de selectie verder uit te breiden.

Maakindustrie

De Nederlandse en Europese maakindustrie is sterk afhankelijk van grondstoffen uit andere landen. Daarom lanceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2018 de Grondstoffenscanner.

Meer weten?

Lees meer over de Grondstoffenscanner

Bent u tevreden over deze pagina?