Bruine vloot regeling: de resultaten

Gepubliceerd op:
26 augustus 2021

258 ondernemers hebben een aanvraag gedaan voor de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot. Het gaat om eigenaren van historische zeilschepen waarvan de kiel is gelegd voor 1972. De regeling sloot dinsdag 24 augustus.

Eén voorwaarde voor de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is dat de ondernemers hun schip gebruiken voor de passagiersvaart. Daarnaast moeten aanvragers net als bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen. De regeling gold voor de periode april tot en met december 2020.

258 aanvragen

In totaal ontvingen we 258 aanvragen voor de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, ter waarde van € 9,4 miljoen. Van deze aanvragen hebben we er op dit moment 75 beoordeeld: 71 ondernemers ontvingen een positieve beschikking, 4 een negatieve. 

Na de aanvraag

Binnen maximaal 13 weken horen ondernemers of wij de aanvraag goedkeuren. Als een aanvraag onvolledig is, bijvoorbeeld omdat er bijlagen ontbreken, sturen we per mail een verzoek om aanvullende informatie. Hoe sneller ondernemers de aanvraag vervolgens compleet maken, hoe sneller we de aanvraag kunnen beoordelen. Ondernemers ontvangen bij een positieve beschikking direct het gehele bedrag. Het daadwerkelijke subsidiebedrag wordt bij besluit vastgesteld.

Meer lezen

Na uw aanvraag Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot
 

Bent u tevreden over deze pagina?