CE-markering: de top 3 meestgestelde vragen

Gepubliceerd op:
9 maart 2022

Een logo met de letters CE. Je hebt waarschijnlijk meerdere producten in huis waarop dit logo staat. Kijk maar eens naar je laptop of telefoonoplader. Dat is het logo van de CE-markering. CE staat voor Conformité Européenne. Vertaald naar het Nederlands betekent dat 'in overeenstemming met de Europese regelgeving'.

De CE-markering is voor veel producten binnen de EU/EER verplicht. Maar wat is CE-markering? Hoe weet je of je het nodig hebt, en hoe kom je eraan? Het antwoord leest u hieronder. Verderop in dit artikel geven wij ook antwoord op de 3 meestgestelde vragen over CE-markering.

Wat is CE-markering?

Veiligheid, gezondheid en milieu. Dat zijn 3 belangrijke kernwaarden van de CE-markering. Met de CE-markering laat je zien dat jouw product voldoet aan deze kernwaarden. Producten die voorzien zijn van deze markering mogen vrij verhandeld worden binnen de EER (Europa, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

We spreken van CE-markering, en niet van CE-keurmerk, omdat producten moeten voldoen aan de eisen van EU-wetgevingen. Bij een keurmerk gaat het daarentegen veelal om kwaliteitsnormen zonder wettelijke basis. In het geval van een keurmerk wordt het product gekeurd en beoordeeld door de keurmerkeigenaar. Deze geeft jou al dan niet toestemming om het keurmerk te gebruiken.

In de meeste gevallen controleert en beoordeelt de fabrikant zelf of de producten voldoen aan de eisen van de CE-markering. Ben je importeur van goederen buiten de EER? Dan ben je verplicht om na te gaan of de ingekochte goederen wel voldoen aan de gestelde CE eisen.

Het logo van CE-markering lijkt overigens erg veel op het logo van China Export (CE). Dit is ook een logo met de letters CE, maar is niet hetzelfde. Als importeur van goederen uit China is het van belang dat je goed naar de bijgeleverde certificering en dossiers kijkt. 

Top 3 meestgestelde vragen

We krijgen vaak vragen over CE-markering. Hieronder lees je het antwoord op de 3 meestgestelde vragen.

1. Heeft mijn product CE-markering nodig? Zo ja, op grond van welke EU-wetgeving(en)?

Op de pagina CE-markering per productgroep vind je een overzicht van productgroepen waarvoor CE-markering verplicht is. Per productgroep zie je welke producten tot de groep behoren, en welke eisen worden gesteld. De productgroepen:

De 'EU harmonisatiewetgeving en het vrij verkeer van goederen' verbiedt handelsbelemmeringen tussen de lidstaten. Door middel van CE-markering wil men de handel binnen de EER faciliteren en daarbij de burgers beschermen. Twijfel je of de CE-markering verplicht is voor jouw product? Stel je vraag aan een van onze klantadviseurs.

2. Hoe moet mijn product worden getest voor CE-markering, en ben ik verplicht om een ‘notified body’ daarbij te betrekken?

Alleen producten met een verhoogd veiligheidsrisico moeten voor CE markering door een notified body worden getest. Is dat niet het geval? Dan mag je als fabrikant het product ook zelf testen en voorzien van de markering. Volg hiervoor het CE-markering: stappenplan.

Een notified body is een aangemelde instantie, die door de overheid is aangewezen als keurings- of testinstituut. Bekijk een overzicht van Nederlandse aangemelde instanties. De notified body controleert of producten voldoen aan de geldende EU richtlijnen, en de gestelde eisen van CE-markering.

3. Welke eisen stelt de CE-markering aan de documenten, etikettering en verpakking van mijn product?

Naast het (laten) uitvoeren van de beoordeling, ben je als fabrikant verplicht om een technisch dossier samen te stellen. Een marktautoriteit, zoals NVWA of Agentschap Telecom, kan om dit dossier vragen. Ook stel je een EU-conformiteitsverklaring op. Door deze verklaring te ondertekenen, geef je als fabrikant of importeur aan dat jouw product aan de EU-regelgeving voldoet en je daar de verantwoordelijkheid voor draagt.

De fabrikant brengt de CE-markering zelf aan op het product. Het logo van de CE-markering wordt het liefst op het product zelf aangebracht. Je ziet het logo vaak in een gegevensplaatje op het product staan. Als dit technisch niet uitvoerbaar is, mag je het logo op de verpakking of op een begeleidend document worden aangebracht. Ook de contactgegevens van de fabrikant moeten zichtbaar zijn. Is het product afkomstig uit een land buiten de EER? Dan moeten de gegevens van de importeur ook vermeld worden. Verder eist de EU dat fabrikanten hun producten labelen met een type-, batch- of serienummer, en zo nodig met veiligheidswaarschuwingen.

Meer weten?

Voor meer informatie over CE-markering:

  • De EU landen: CE-markering pagina gaat dieper in op wat CE-markering is en welke verantwoordelijkheden jij hebt als fabrikant of ondernemer.
  • Bekijk de voornaamste eisen en procedures per productgroep op onze pagina CE-markering per productgroep.
  • Welke stappen moet je doorlopen om CE-markering te krijgen? Volg het CE-markering: Stappenplan.
  • Bekijk of jouw product de CE-markering nodig heeft met de Regelhulp CE-markering. En krijg een overzicht van wettelijke voorschriften waaraan jouw product moet voldoen.

Vragen over internationaal zakendoen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?