Challenge houten funderingen van start

Gepubliceerd op:
23 maart 2023

Hoe maken we herstel van houten funderingen sneller en goedkoper? Dat is de vraag van de challenge houten funderingen. We dagen marktpartijen en kennisinstellingen uit om met innovatieve oplossingen te komen. Zo hopen we de enorme funderingsopgave aan te pakken.

Waarom deze challenge?

Nederland heeft ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering. Ruim de helft daarvan krijgt te maken met schade door paalrot, bacteriën of andere funderingsschade. De herstelkosten zijn op dit moment gemiddeld € 80.000 per woning. Funderingsproblemen voorkomen en herstellen is een grootschalige uitdaging die we sneller willen aanpakken.

Huidige aanpak

In Amsterdam is veel ervaring met de aanpak van houten funderingen in vooroorlogse buurten. Deze aanpak vraagt veel van de huurders en kost woningcorporaties veel geld. Als we zo doorgaan, zal de funderingsopgave de komende 20 jaar nog groter worden.

3 challenges houten fundering-woningen

De challenge bestaat uit 3 uitdagingen bij houten funderingen:

  1. schimmel- en bacterie-aantasting stoppen
  2. snellere of goedkopere herstelwerkzaamheden
  3. waarde toevoegen bij sociale huurwoningen corporaties

De beste voorstellen worden uitgevoerd in pilotprojecten van 4 Amsterdamse woningcorporaties.

Doe mee met de challenge

Heeft u de innovatieve oplossing waarmee we funderingsproblemen in Nederland sneller en goedkoper aanpakken? Stuur uw voorstel uiterlijk 16 mei 2023 in.

Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF)

Met deze challenge roepen we bedrijven op om mee te denken over oplossingen voor de funderingsproblemen in Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een partner van deze challenge vanuit de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek.

Bent u tevreden over deze pagina?