Circulaire batterijen: kennis en kansen voor binnen- en buitenland

Gepubliceerd op:
17 november 2023

De nieuwe brochure 'Circulaire batterijen laden de toekomst op: samenwerken voor een duurzame en veerkrachtige waardeketen' bevat 25 Nederlandse best practices en geeft inzicht in de huidige situatie rondom circulaire batterijen in Nederland en het buitenland. Daarnaast bespreekt het de kansen voor de toekomst. Het doel van de brochure is het starten van een internationale discussie: hoe kunnen we samen een circulaire economie voor batterijen versnellen?

In het dagelijks leven kan de maatschappij niet zonder batterijen. Batterijen zijn nodig voor telefoons en laptops, het opstarten van de motor van auto’s en vrachtwagens, het opslaan van opgewekte energie en ga zo maar door. Batterijen bestaan al lang, maar het strategisch belang ervan groeide de laatste tijd snel. 

Circulaire economie voor batterijen noodzakelijk

Voor een klimaatneutrale samenleving met koolstofarme elektriciteit, transport en logistiek, moeten er meer batterijen worden gemaakt en moet de capaciteit van batterijen omhoog. Dit brengt wel ecologische, sociaaleconomische en geopolitieke uitdagingen met zich mee. Zo moeten overheden en bedrijven over de hele wereld meer doen met minder grondstoffen. Om deze uitdagingen te overwinnen, moeten batterijen op de lange termijn duurzamer en meer circulair worden gemaakt. Om dat te bereiken is internationale samenwerking erg belangrijk. 

De brochure biedt inzicht in geleerde lessen, inzichten, kennis en kansen binnen de circulaire batterijsector.

Met een rijke geschiedenis van ondernemerschap en circulaire innovatie heeft Nederland internationale partners veel te bieden in oplossingen, technologie en knowhow om de circulaire transitie in de batterijketen mogelijk te maken.

Gabrielle van Zoeren
Manager International Innovations bij RVO

Overhandiging brochure

Emma Gervasi en Stephanie Schuitemaker van Holland Circular Hotspot (HCH) overhandigden de brochure op 9 november 2023 aan Jeroen Heijs (directeur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Janet Kes (Manager Batterijen en Kwaliteitszorg bij ARN) en Rutger van Poppel (Programmamanager bij het Battery Competence Cluster - NL). Dit gebeurde op de eerste dag van het jaarlijkse evenement ‘NL-DE Battery Days’ in Enschede.

Circulariteit vormt de kern van de Nederlandse batterijstrategie voor de lange termijn. We geloven dat we een centrale rol kunnen spelen in de wereldwijde waardeketen. Daarvoor is een internationale samenwerking cruciaal.

Rutger van Poppel
programmamanager bij het Battery Competence Cluster – NL

Samenwerking

De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Holland Circular Hotspot
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Rijkswaterstaat
  • Planbureau voor de Leefomgeving
  • Technische Universiteit Delft
  • Auto Recycling Nederland
  • Natuur en Milieu

Meer weten?

Download de publicatie (pdf, Engelstalig) hieronder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?