Corona-gerelateerde producten maken? Check octrooirechten.

Gepubliceerd op:
14 april 2020

Veel bedrijven zetten zich in om het coronavirus en alle bijbehorende gevolgen te bestrijden. Bijvoorbeeld door beschermingsmiddelen te maken, die uw bedrijf normaal niet maakt. Een goed plan, waarbij het zeker verstandig is om te letten op mogelijke octrooirechten.

Octrooicentrum Nederland zet op een rij waar u als ondernemer aan moet denken.

Kijk voor u begint naar bestaande octrooirechten

Wilt u een product maken om het coronavirus tegen te gaan? Dan is het aan te raden om vooraf te kijken naar al bestaande octrooirechten. De octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland helpen u daar graag bij. Wij kijken ook naar producten waarop het octrooirecht al vervallen is.

Houd rekening met bestaande octrooirechten

Als u van plan bent producten te maken die vallen buiten uw normale bedrijfsvoering, dan bent u nog niet bekend op dit terrein. Misschien bent u bang om per ongeluk inbreuk te maken op een octrooi. Hoe gaat u daarmee om? Het is onder de huidige, uitzonderlijke omstandigheden heel begrijpelijk dat bedrijven producten willen maken waaraan heel veel behoefte is. Toch moet u rekening houden met octrooien ondanks de noodzaak van snelheid. Want misschien tast uw product inderdaad de octrooirechten van iemand anders aan en maakt u (mogelijk onbewust) inbreuk.

Onderzoek de mogelijkheden met onze hulp

Om inbreuk te voorkomen, moet u goed nadenken over verdere stappen. Ook daar helpen wij u graag bij. Overweeg in dat geval om snel contact te leggen met de octrooihouder. Het kan best zijn dat deze partij graag wil samenwerken, op basis van een licentieovereenkomst. Maar het is ook mogelijk dat de octrooihouder niet wil meewerken en u verbiedt om het product te maken. Als u bewust inbreuk maakt, loopt u het risico op een claim tot schadevergoeding. Ons advies: laat het zover niet komen en regel uw octrooizaken vooraf.

Meer weten over corona en octrooien?

Neem dan contact op met Octrooicentrum Nederland via octrooicentrum@rvo.nl. Als er een diepgaand, inhoudelijk advies nodig is, dan verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde octrooigemachtigde.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 42 42 (kies 2 en dan 3)

Bent u tevreden over deze pagina?