Coronasteun voor meer startende ondernemers

Gepubliceerd op:
14 maart 2022

Er komt coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de TVL. Het kabinet stelt voor hen 35 miljoen euro beschikbaar voor een startersregeling.

De regeling ondersteunt starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Wanneer de regeling open gaat, is nog niet bekend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt deze subsidieregeling in de komende periode uit. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een update

TVL-startersregeling: hoe en voor wie?

De TVL-startersregeling ondersteunt ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. De voorwaarden zijn grotendeels hetzelfde als die van de ‘gewone’ TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Bijvoorbeeld het minimumpercentage aan omzetverlies in vergelijking met de referentieperiode, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.    

Onderneming deel van een groep

Maakt een onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020. 

Eén referentiekwartaal

Er is 1 referentiekwartaal: Q3 2021. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode nodig. Zij kunnen alleen TVL ontvangen voor Q1 2022 en gebruiken dan als referentieperiode de eerste 3 maanden volgend op de maand van inschrijving.

Zie ook het bericht op Rijksoverheid.nl: Meer startende ondernemers komen in aanmerking voor coronasteun

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?