Deelnemers energieconvenanten behalen energiedoelen

Gepubliceerd op:
29 november 2021

2020 was het laatste jaar van de energieconvenanten MJA3 en MEE. De afgesproken minimale energiedoelen voor 2017-2020 zijn door alle deelnemers behaald. Samen bespaarden de deelnemers in 2020 net zoveel als het jaarlijks gemiddelde energiegebruik van 114.000 huishoudens.

MJA3 en MEE

Op 26 november 2021 informeerde de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over de resultaten van de energieconvenanten Meerjarenafspraken MJA3 en Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MEE) over de periode 2017- 2020 en 2008-2020.

Afspraken over besparen

Energie besparen is van groot belang voor CO₂-verlaging. Nederlandse bedrijven, die deelnamen aan de energieconvenanten, hadden daarom met de overheid afgesproken hoeveel energie ze minimaal zouden besparen tussen 2017-2020. Besparen kon door maatregelen die het proces en/of de keten verbeteren en bij het MJA3 ook door duurzame energiemaatregelen.

25% van totale energieverbruik van Nederland

De in totaal 970 bedrijven die in 2020 deelnamen aan de 2 energieconvenanten zijn verdeeld over 111 grote industriële bedrijven (MEE) en 859 middelgrote bedrijven (MJA3). Deze bedrijven vertegenwoordigen samen ruim 80% van het industriële energieverbruik en ongeveer 25% van het totale energieverbruik in Nederland.

Realisatie ambities 2020

Naast de minimale afspraken hadden de deelnemers zichzelf ook maximale doelen gesteld. In het 4e jaar van de convenantperiode 2017–2020 realiseerden de MJA3-sectoren samen 97% van hun maximale ambitie en de MEE-sectoren 70%. Overigens konden de MEE-bedrijven, in tegenstelling tot de MJA3-bedrijven, de achterblijvende resultaten niet compenseren met duurzame energiemaatregelen. 
De resultaten in het laatste convenantjaar van MJA3 en MEE zijn lager dan in eerdere jaren, omdat veel investeringen zijn uit- of afgesteld. Hoe groot het effect van de COVID-19 pandemie daarop is, valt niet te zeggen. 

Afronding convenanten 

In de Kamerbrief staan ook de resultaten over de convenantperiode 2008-2020. De MJA3-deelnemers hadden voor deze periode ook specifieke energiebesparingsdoelen. Deze zijn ruimschoots gehaald. De gemiddelde jaarlijkse besparing met maatregelen die het proces verbeteren over deze periode was voor MJA3 1,8%. De MEE-bedrijven behaalden 1,1% besparing met dergelijke maatregelen. Met het verschijnen van de Resultatenbrochure 2020 zijn de energieconvenanten nu afgerond.

De Staatssecretaris informeert de Kamer op korte termijn over de stand van zaken rondom het nog lopende Addendum op het MEE-convenant. De MEE-bedrijven hebben nog tot eind 2021 om de daarin vastgelegde opgave te realiseren.

Meer weten?

•    Resultatenbrochure 2020. Hierin vindt u de resultaten van 2020, de terugblik op de  gehele convenantperiode 2008-2020 en 6 interviews met deelnemende organisaties.
•    Kamerbrief
•    Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE)

    Bent u tevreden over deze pagina?