Subsidie DEI+ stimuleert verdere groei waterstoftechnologie

Gepubliceerd op:
21 juni 2023

De 2e aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) geeft ondernemers meer ruimte om waterstoftechnologie verder te ontwikkelen. Ondernemers kunnen nu ook subsidie krijgen voor grotere test- en experimenteerinfrastructuur en breder gebruik van waterstoftechnologie, zoals veiligheidsaspecten. Ook voldoet de regeling nu aan de nieuwste versie van de Europese eisen voor de productie van hernieuwbare (duurzame) waterstof. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf 3 juli aanvragen.

waterstof waterstoftechnologie compressie

De subsidieregeling DEI+: Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) stimuleert ondernemers om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, gericht op de productie van waterstof, transport en opslag, en het gebruik van waterstof. 

Meer mogelijkheden voor subsidie

De regeling ziet er op verschillende punten anders uit dan bij de eerste aanvraagronde in 2022. Allereerst maken meer typen projecten kans op subsidie, zegt Ruben Hortensius, waterstofadviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Ondernemers die willen investeren in test- en experimenteerinfrastructuur waar andere bedrijven hun nieuwe waterstoftechnologie op kunnen testen, mogen nu ook subsidie aanvragen."

Daarnaast maken nu ook projecten kans die indirect helpen de CO2-uitstoot kleiner te maken. Hortensius: "Stel je ontwikkelt een productie-installatie voor waterstof. Dan kun je voor het onderzoek dat je wilt doen naar de veiligheidsaspecten ook subsidie krijgen. Op korte termijn zal dit de CO2-uitstoot niet minder maken, maar op lange termijn is het erg belangrijk voor de techniek."

De regeling is verder aangepast op de Europese wet- en regelgeving rondom waterstof. Daarom kunnen ondernemers in de nieuwe aanvraagronde ook subsidie krijgen voor elektrolysers die zowel met een directe lijn als op het net aangesloten zijn. Een elektrolyser splitst water in zuurstof en waterstof met elektriciteit.

GroenvermogenNL

De regeling komt uit het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen van de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). Dit programma heeft als doel de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken. Dat doen we door kennis en succesvolle innovaties in Nederland samen te brengen. RVO voert deze regeling uit voor het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Met geld uit het Nationaal Groeifonds.

Waterstof is belangrijk in Nederland om de klimaatdoelstellingen. Ondernemers hebben een belangrijk rol in de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie). 

"Uit de vorige aanvraagronde van de subsidie kwamen 2 nieuwe productie-installaties voor waterstof. Dat is goed nieuws. In de nieuwe openstelling hopen we op succesvolle aanvragen in alle thema’s van de regeling, zoals transport en opslag van waterstof."

Ruben Hortensius
Waterstofadviseur bij RVO

Online informatiebijeenkomst

Is uw bedrijf actief in de waterstof- en groene chemiesector? En werkt u aan een innovatie waarmee we de productie van waterstof kunnen uitbreiden tegen lagere kosten? Dan is de DEI+ Waterstof en Groene Chemie-regeling mogelijk interessant voor u. Wilt u meer weten over deze regeling? Meld u aan voor het webinar op 4 juli 2023. Wij organiseren dit samen met GroenvermogenNL.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?