Denk mee over subsidieregeling voor duurzame bouwsector

Gepubliceerd op:
25 november 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. Ondernemers in de bouwsector zijn van harte uitgenodigd een reactie te geven op zaken als de lijst van bouwmachines, uitvoerbaarheid en subsidiebedragen. Dat kan tot en met 16 januari 2022.

Elektrische bouwmachine

De subsidieregeling heeft als doel om bij te dragen aan de ambitie om 60% minder stikstof in de bouw te realiseren in 2030. Er komen subsidies voor onder meer de aanschaf van emissieloze bouwmachines en de ontwikkeling van duurzame technieken. 

Subsidie voor bouwsector

De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemingen in de bouwsector die zijn gevestigd in Nederland en biedt 3 mogelijkheden: 

  • de aanschaf van een emissieloze bouwmachine (SSEB Aanschaf);
  • de elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem (SSEB Retrofit);
  • het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen (SSEB Innovatie).

De innovatiesubsidie is behalve voor bedrijven in de bouwsector ook bestemd voor onder meer non-profit-instellingen, onderzoeksorganisaties en leveranciers of fabrikanten van bouwmachines. 

Stikstofuitstoot verminderen 

Naast het verminderen van stikstofuitstoot door bouwmachines, heeft de regeling als doel bij te dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Ook moet de regeling helpen om de markt voor emissieloos bouwmaterieel verder te laten groeien. 

De regeling is een onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Stakeholders in de bouwsector en de overheid stellen samen een routekaart op voor de verduurzaming van bouwmachines tot 2030. 

Geef uw reactie 

De internetconsultatie staat open tot en met 16 januari 2022. Geef uw mening via internetconsultatie.nl (Consultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel). 

Meer weten?

Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Bent u tevreden over deze pagina?