Derogatie in 2022 en daarna

Gepubliceerd op:
5 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
5 september 2022

U kunt zich later dit jaar aanmelden voor een derogatievergunning voor 2022. De voorwaarden zijn gelijk gebleven. Ook de komende jaren kunt u zich aanmelden voor derogatie. Maar sommige voorwaarden veranderen dan wel, omdat derogatie de komende jaren wordt afgebouwd.

Koeien in de wei met molen

Aanmelden voor derogatie 2022

Het is nog niet bekend wanneer u zich kunt aanmelden voor een derogatievergunning voor 2022. Waarschijnlijk kan dat vanaf november. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar.

Voorwaarden veranderen vanaf 2023

De voorwaarden voor derogatie veranderen de komende jaren wel. Zo wordt derogatie langzaam afgebouwd.

Hoeveelheid extra stikstof wordt lager

Met een derogatievergunning mag u meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken. De gebruiksnorm hiervoor is normaal 170 kilogram per hectare. Met derogatie wordt dit getal verhoogd. Vanaf 2023 is deze verhoging telkens iets lager. Dat ziet u in de tabel hieronder. U ziet de totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest per hectare landbouwgrond die u mag gebruiken.

  Landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg* Landbouwgrond in de rest van Nederland
2022 230 kilogram 250 kilogram
2023 220 kilogram 240 kilogram
2024 210 kilogram 230 kilogram
2025 190 kilogram 200 kilogram
2026 geen derogatie geen derogatie

* Vanaf 2023 worden deze gebieden aangevuld met door nutriënten verontreinigde gebieden.

Tegemoetkoming in kosten door de veranderingen

Door de veranderingen bij derogatie krijgt u misschien te maken met hogere kosten. Hiervoor komt een tegemoetkoming. Over deze tegemoetkoming leest u later meer op onze website.

Meer weten?

De procedure voor het verlenen van derogatie is nog niet afgerond. Op 15 september komt het Nitraatcomité bij elkaar. Daar zal er door de lidstaten gestemd worden over de conceptderogatiebeschikking. De informatie in dit nieuwsbericht staat daarom nog niet helemaal vast.

Lees meer over derogatie in 2022 of lees over de veranderingen voor derogatie vanaf 2023.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?