Eén jaar na de wateroverlast in Limburg: ruim € 34 miljoen uitgekeerd aan gedupeerden

Gepubliceerd op:
12 juli 2022

Precies 1 jaar na de ernstige regenval en overstromingen in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021, stelden wij 1.518 aanvragen van gedupeerden vast. Er is ruim € 34 miljoen uitgekeerd vanuit de de regeling WTS juli 2021. De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming van de redelijkerwijs niet-verzekerbare schade in het overstromingsgebied. 

In totaal zijn er 2.783 meldingen gedaan die door schade-experts moeten worden beoordeeld. Er zijn inmiddels 1.879 schaderapporten opgeleverd door de schade-experts van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Nog een kleine 500 aanvragen zijn in behandeling bij het NIVRE. Ongeveer 500 meldingen zijn ingetrokken (of bleken dubbele meldingen). Wij wezen 192 aanvragen af. We hebben nog circa 250 aanvragen in behandeling.

Langdurig proces

Vanuit de regio Limburg klinkt er vaak kritiek op het langdurige proces en op de tegemoetkoming van de schade, ondanks dat er al veel gedupeerden goed zijn geholpen. Het proces van een melding tot en met de uitbetaling duurt lang. We hebben er veel aan gedaan om de processen die binnen onze invloedsfeer liggen te verbeteren, maar op een aantal stappen binnen het proces hebben wij geen invloed. Dit komt doordat we pas over een aanvraag kunnen beslissen als:

  1. de verzekering en de gedupeerde het eens zijn over de verzekerbare schade;
  2. offertes zijn opgeleverd door bouwbedrijven voor de kosten van het herstel van de schade;
  3. een taxatierapport is opgesteld door een expert van het NIVRE;
  4. de gedupeerde het taxatierapport heeft geaccordeerd (steeds vaker willen mensen niet tekenen omdat de prijzen van grondstoffen stijgen en offertes gebaseerd zijn op inschattingen op dat moment).

Dit zijn allemaal langdurige processen. Wij kunnen niets voor de gedupeerden doen voordat deze stappen zijn gezet. 71% van de aanvragen handelen wij binnen 6 weken af. 93% is binnen 13 weken afgehandeld. Als er stukken ontbreken, zoals bijvoorbeeld een afwijsbrief van de verzekering, moeten wij deze opvragen, waardoor de afhandeling langer duurt.

Gelukkig hebben de meeste verzekeraars hun klanten snel zekerheid gegeven over de verzekerbare schade. We roepen ook de andere verzekeraars op er zo snel mogelijk uit te komen met hun klanten. Gedupeerden zouden er daarnaast enorm bij gebaat zijn als aannemers en bouwbedrijven doorkomen met gevraagde offertes voor de reparatie van de schade. Dan kunnen de schade-experts het schaderapport compleet maken en kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Minder tegemoetkoming dan veelal verwacht

De WTS juli 2021 voorziet in een tegemoetkoming voor materiële schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar is. De WTS juli 2021 voorziet niet in een compensatie van alle geleden schade. De regeling is dus geen aanvulling op de verzekering. De regeling is bedoeld voor de zogenoemde primaire woonfunctie. Daar valt bijvoorbeeld schade aan de tuin niet onder. De enige uitzondering hierop is schade aan personenauto’s (schade aan andere vervoersmiddelen, zoals scooters, campers en (motor)fietsen valt niet onder de WTS juli 2021).

Wij streven ernaar om iedereen zo coulant mogelijk te helpen, maar zijn gebonden aan de kaders van de regeling. We kunnen geen schade vergoeden die niet onder de regeling valt. Bij de uitvoering van de maatregelen wordt een balans gezocht tussen de menselijke maat, zorgvuldigheid en snelheid. 

Op donderdag 14 juli gaan we met gedupeerden uit Valkenburg in gesprek.

Terugblik

  • 9 augustus 2021: opening loket voor waterschade
  • 9 september 2021: WTS-regeling gepubliceerd in de Staatscourant, de afhandeling van de meldingen kan starten
  • 28 februari 2022: de TTU wordt geopend: de regeling voor landbouwers met teeltplantschade in de buitendijkse gebieden langs de Maas
  • 14 maart 2022: coulanceregeling wordt van kracht voor particulieren die niet onder de WTS vallen uit gebieden die waterschade hadden door overlopende beken en geulen. Het gaat dan om particuliere gedupeerden die niet verzekerd waren voor schade als gevolg van de wateroverlast terwijl de schade wel redelijkerwijs verzekerbaar was.
  • Juni 2022: herstelactie vanuit ons voor de afhandeling van de WTS voor particulieren in het voordeel van de gedupeerden. 
In opdracht van:
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bent u tevreden over deze pagina?