Eerste ketenproject voor hergebruik staal in bouw

Gepubliceerd op:
25 juli 2023

Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer besparing van grondstoffen en meer milieuwinst.

Samen sterk als staal

Meerdere partijen in de productieketen van de Nederlandse staalbouw bundelen hun krachten om staal in de bouw verder te verduurzamen. Hun gezamenlijke visie en ambities liggen vast in het Bouwakkoord Staal. Hiervoor ontwikkelden de ketenpartners in mei 2023 een roadmap. In lijn met deze roadmap stelden zij een plan van aanpak op voor de ketenregie.

Het ketendoorbraakproject valt onder de regie van het Versnellingshuis. Zij stemden het af met de Transitie Agenda Circulaire Bouweconomie. Ook zij worden ondersteund door RVO.

Wat volgt er nu?

Als volgende stap zet RVO een opdracht voor de ketenregie in de markt. Hierbij werken de ketenpartners samen aan de juiste condities om investeringen in haalbare businesscases op te halen. En om belemmeringen weg te nemen. De opdracht is op 22 juli aangekondigd op TenderNed en heeft een looptijd van 3 jaar. Met dit soort opdrachten wil RVO de ketenpartners helpen om door te breken met hun circulaire productieketen.

Wat is een circulair ketenproject?

Circulaire ketenprojecten zijn initiatieven waarbij bedrijven samen een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren. De praktijk laat zien dat bedrijven alleen structurele circulaire oplossingen in een productieketen kunnen realiseren als dat gebeurt in samenwerking met andere partijen in de keten.

Het Versnellingshuis ondersteunt ondernemers samen circulair te ondernemen in een ketenproject. Vanaf de verkenning tot aan de realisatie van de projecten in de markt.

Dat doen ze voor 3 projectfasen:

  • Subsidie Circulaire Ketenprojecten (financieringsfase)
  • Moonshotprojecten (verkenningsfase)
  • Ketendoorbraakprojecten (uitvoeringsfase)

In deze laatste projectfase is er al een bestaand consortium van ketenpartners en een ondertekend ambitiedocument. En een plan van aanpak om tot een circulaire productieketen te komen. De betrokken partijen voeren hier het plan uit.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?