Eerste regionale woonzorgakkoord: vernieuwende samenwerking

Gepubliceerd op:
8 december 2023

Zuidoost-Drenthe heeft de primeur van het allereerste regionale woonzorgakkoord van Nederland. Ruim 35 organisaties ondertekenden met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen op 6 december het akkoord. Hiermee spreken alle partijen af beter en meer samen te werken aan prettig wonen en goede zorg.

Eerste woonzorgakkoord getekend

Samen optrekken

De samenwerking draait om het (ver)bouwen van woningen en ook om ondersteuning, welzijn en zorg voor inwoners. De gemeenten trekken hierin samen op met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, bibliotheken en zorgverzekeraars. 

Belangrijke rol voor inwoners

Inwoners van de 3 gemeenten leverden ook een bijdrage aan het woonzorgakkoord, via participatieraden, huurdersorganisaties en ouderenbonden. Tijdens bijeenkomsten In verschillende wijken en dorpen konden zij meepraten en -denken. Een van de signalen was dat inwoners graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Dat is een de punten waar het woonzorgakkoord zich op richt.

Nieuwe samenwerking

Er is in sommige dorpen al ervaring opgedaan met de nieuwe aanpak. Zo is er in Buinerveen een Buurtkamer waar inwoners elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, maar waar ze ook terecht kunnen met diverse vragen over wonen en zorg. En in Klazienaveen is een huisartsenpraktijk gestart met het samenbrengen van alle partijen die rondom de inwoners staan. Het idee is om zo de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Bijdrage Expertteam RVO

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen van RVO heeft bijgedragen bij het tot stand brengen van het regionale woonzorgakkoord. De experts van RVO hebben ruime ervaring met woonzorgvisies in andere gemeenten. Ze dachten vanaf het begin met een team medewerkers van de 3 gemeenten mee. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je de vele partijen bij elkaar kon brengen, en hoe je tot een goed proces kunt komen.

Van landelijke akkoorden naar de praktijk in Drenthe

Het woonzorgakkoord in Zuidoost-Drenthe is een regionale vertaling van 2 landelijke akkoorden: het programma woningbouw van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en het Integraal Zorgakkoord van ministers Ernst Kuiper (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Bent u tevreden over deze pagina?