Energiecrisis 2022: daling energieverbruik en CO2-uitstoot

Gepubliceerd op:
20 december 2023

Energieprijzen stegen in 2022 enorm. Het energieverbruik nam flink af en de uitstoot van CO2 daalde hierdoor ook fors. De verduurzaming van gebouwen zette door, al bleef de sociale huur achter. Dit blijkt uit de Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving 2023. 

Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving

De monitor verschijnt elk jaar. Deze geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met cijfers die doorlopen tot en met 2022 en soms ook 2023.

Er staat uitgebreide informatie in over energiegebruik, -besparing, -prijzen en -labels. Daarnaast gaat de monitor in op circulariteit (kringloop van grondstoffen) en uitstoot van broeikasgassen. Daarmee helpt de monitor beleidsmakers en eigenaren en beheerders van gebouwen.

Opvallende punten

Dit viel op in de monitor van 2023:

  • Het energieverbruik daalde in 2022 sterk vooral door de energiecrisis.
  • Het aardgasverbruik van huishoudens daalde met 15%. Door de energiecrisis zetten veel mensen de thermostaat een stuk lager.
  • In de dienstensector (kantoren, winkels) daalde het aardgasverbruik met 5%.
  • De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving nam met 12,1% af vergeleken met 2021.

Gestegen energierekening

De gemiddelde energierekening van huishoudens steeg in 2022. Toch was de toename minder fors dan de stijging van energieprijzen. Dit komt door verandering van (stook)gedrag, de steunmaatregelen van de overheid en nog lopende vaste energiecontracten. Er waren ook huishoudens waarbij het vaste contract afliep waardoor de energierekening extreem opliep.

In 2023 steeg de energierekening verder. De stijging is beperkt gebleven door het energieprijsplafond.

Energiekosten utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw gelden andere energieprijzen. De kleinverbruikers zagen in 2023 de tarieven, ook door het prijsplafond, weer iets normaliseren ten opzichte van 2022. Voor grootverbruikers stegen de tarieven juist.

Woningisolatie en andere verduurzaming

In 2022 zijn weer veel woningen geïsoleerd. In totaal zijn er 1,2 miljoen isolatiemaatregelen genomen. Dat is wel minder dan in 2021. Dat het in 2022 iets minder was, komt vooral omdat er in de sociale huursector minder woningen werden geïsoleerd. Daar werden in 2022 ruim 40% minder isolatiemaatregelen genomen dan in 2021. Het aantal warmtepompen en zonnepanelen steeg in 2022 wel sterk door in de gebouwde omgeving. Ook het aantal aansluitingen op warmtenetten nam in hetzelfde tempo  toe. Van utiliteitsgebouwen werd 15% duurzaam verwarmd. In 2022 was 8,1% van de woningen aardgasvrij. Er is dus nog veel potentie voor verdere verduurzaming.

Bent u tevreden over deze pagina?