€ 1 miljard voor schonere bouw

Gepubliceerd op:
1 november 2023

Grote opdrachtgevers en branche- en netwerkorganisaties uit de bouw gaan de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Samen met waterschappen, provincies en gemeenten tekenden ze op 30 oktober 2023 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. De overeenkomst geldt voor duizenden Nederlandse bedrijven.

Uitstootvrij bouwen

Investeren in uitstootbeperkende maatregelen

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) vraagt grote investeringen en aanpassingsvermogen van ondernemers en opdrachtgevers in de bouw. Vanuit de overeenkomst stelt de Rijksoverheid € 1 miljard beschikbaar tot en met 2030 voor uitstootbeperkende maatregelen voor werk-, voer- en vaartuigen. De afspraken zorgen voor een daling van de hoeveelheid stikstof, CO2 en fijnstof.

Routekaart

De routekaart van de SEB legt uit hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren. Het doel is om uiteindelijk over te gaan naar uitstootvrije bouwmachines en bouwmaterieel.

Regelingen

De Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK SEB) van in totaal € 180 miljoen opent in de loop van 2024. Deze specifieke uitkering zorgt ervoor dat waterschappen, provincies en gemeenten die het convenant tekenen de extra kosten van uitstootvrij aanbesteden voor een deel vergoed krijgen.

Ondernemers kunnen vanaf 5 maart 2024 gebruikmaken van de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) om over te stappen naar duurzamer bouwmaterieel. De regelingen worden aangevraagd bij RVO.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?