Extra budget voor duurzame motoren binnenvaartschepen

Gepubliceerd op:
12 oktober 2021

Er is voor 2021 € 2 miljoen extra budget beschikbaar voor het vervangen van een oude motor op een binnenvaartschip. Ook het plaatsen van een elektrische aandrijflijn komt in aanmerking voor de opgehoogde subsidie. 

De ophoging van het budget blijkt uit de publicatie van een wijziging in de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025 in de Staatscourant.

Nieuwe aanvragen mogelijk

Bent u binnenvaartschipper en wilt u investeren in een nieuwe, schone motor? Dan kunt u hiervoor een subsidieaanvraag indienen. RVO voert de regeling voor binnenvaartschepen uit namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij adviseren niet te lang te wachten met aanvragen. Er zijn al meerdere aanvragen bij ons ingediend. Het verduurzamen van schepen met een katalysator valt onder dezelfde regeling. Hiervoor is nog ruim voldoende budget beschikbaar.

De subsidieregeling staat doorlopend open tot en met oktober 2023. Gedurende deze periode komt elk kalenderjaar nieuw budget beschikbaar voor subsidieaanvragen.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB).

 

Bent u tevreden over deze pagina?