File op het elektriciteitsnet: 7 tips voor gemeenten

Gepubliceerd op:
31 augustus 2022

Door netcongestie (overvol elektriciteitsnet) lopen zonne-energieprojecten soms vertraging op. Gemeenten kunnen helpen om projecten vaker en sneller aan te sluiten op het net. Hoe? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft 7 tips om overbelasting in de toekomst te voorkomen.

Bij netcongestie geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe meer mogelijkheden je hebt. Congestie is als een echte file, zo stelt het rapport ‘Aansluiting vinden voor zonne-energie’. De ene keer zit er niks anders op dan geduldig aansluiten. En soms kun je de drukte nog wat omzeilen. Voor initiatiefnemers van zonne-energieprojecten is het steeds lastiger om hun projecten aan te sluiten op het net. Het duurt langer voordat het project kan starten of het project gaat zelfs niet door.
 

Voorkom netcongestie

Het beste is om toekomstige netcongestie te voorkomen. De tips vertellen wat gemeenten kunnen doen:

  1. Informeer mogelijke initiatiefnemers van zonne-energieprojecten voordat ze starten met hun plannen over de situatie op het elektriciteitsnet.
  2. Zorg voor inzicht in de netsituatie: informeer de netbeheerder over de al bekende projecten, maar ook over plannen voor nieuwe projecten.
  3. Ondersteun initiatiefnemers: breng partijen samen, breng subsidieregelingen in kaart en kijk wat er verder nodig is. Laat zien waar initiatiefnemers technische, financiële en juridische kennis kunnen halen.
  4. Help initiatiefnemers om technische oplossingen, regionale spelers en experts te vinden.
  5. Help niet alleen nu de projecten die vastlopen, maar kijk ook alvast hoe je netcongestie in de toekomst voorkomt.
  6. Stuur in het ruimtelijk beleid op het voorkomen van netcongestie, bijvoorbeeld door energieopwekking en energievraag lokaal op elkaar af te stemmen. Er wordt dan niet meer elektriciteit opgewekt dan nodig en dus ‘vervoerd’ op het net. 
  7. Versnel en versoepel het vergunningtraject voor het verzwaren (uitbreiden) van het elektriciteitsnet. Zorg voor voldoende capaciteit en expertise binnen het team dat hiervoor moet zorgen. Zet intern het belang van infrastructuur op de agenda.

Het complete rapport met voorbeelden uit de praktijk en details over  deze en andere adviezen is te vinden op de themapagina van RVO over netcapaciteit en netcongestie.

Bijeenkomsten voor gemeenten, energiecoöperaties en ontwikkelaars

Heeft u te maken met netinpassing en netcongestie? Sluit aan bij onze online-sessie op 22 september voor onder andere gemeenten, energiecoöperaties en ontwikkelaars, waarin initiatiefnemers hun kennis en aanpak delen. Ambtenaren die vanuit duurzaamheid of ruimtelijke ordening te maken hebben met netinpassing en netcongestie, kunnen aansluitend aan de slag met oplossingen voor netinpassing in een verdiepingssessie in Utrecht op 26 september. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?