FNLI stimuleert bedrijven om exportkansen te pakken via EU-Handelsprogramma

Gepubliceerd op:
25 augustus 2022

De Nederlandse levensmiddelenindustrie werd hard geraakt door Brexit. Maar adjunct-directeur Murk Boerstra van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) ziet dat er ook nieuwe exportkansen zijn ontstaan. Hij moedigt zijn achterban én andere getroffen ondernemers aan om die kansen te benutten met behulp van de mogelijkheden die het EU-Handelsprogramma biedt. 

voedselverwerkende-industrie-duitsland

Het EU-Handelsprogramma ondersteunt bedrijven die geraakt zijn door Brexit bij het vergroten van hun exportpotentieel. Zij krijgen tot eind 2023 de kans om via het programma kosteloos en zonder verplichtingen nieuwe en bestaande afzetmarkten te ontwikkelen. 

Vergroot ook uw exportpotentieel 

Volgens Boerstra kunnen deelnemers heel laagdrempelig hun grenzen verleggen: "Denk aan deelname aan handelsmissies of aanwezigheid op beurzen die voorheen mogelijk niet binnen bereik waren, of heel praktische kennis opdoen over exporteren, CC Incoterms® en internationale zakencultuur. Deelnemende ondernemers kunnen zelf meepraten over de inrichting van het programma zodat het is afgestemd op hun eigen behoeften."

Murk Boerstra, adjunct-directeur NFLI

Bedrijven hard geraakt door handelsbeperkingen

Onderzoeksbureau Ecorys presenteerde onlangs een rapport waaruit blijkt dat na de akker- en tuinbouw de levensmiddelenindustrie het hardst is getroffen door Brexit. De impact verschilt per bedrijf, al zijn er volgens Boerstra wel overeenkomsten: "Ondernemers hebben bijvoorbeeld invoerheffingen moeten betalen voor goederen die niet aantoonbaar in de EU of in het VK zijn geproduceerd en bewerkt. Terwijl in het Brexit-akkoord is overeengekomen dat er tussen de EU en het VK tarief- en quotavrij gehandeld mag worden.”

Boerstra legt uit dat het niet alleen bij heffingen blijft: "In bepaalde sectoren hebben ondernemers bij invoer in de VK te maken met verplichte certificaten voor agrofoodproducten, gezondheidscertificaten voor dierlijke producten, en het vooraf aanmelden van zowel dierlijke als plantaardige voedingsmiddelen. Daar komt nog bij dat alle uitvoer en invoer gepaard gaat met een extra douaneaangifte om aan alle nieuwe invoereisen te voldoen."

Voor € 80 miljard aan exportkansen 

De handelsbeperkingen die Brexit met zich meebrengt zijn ook voelbaar in andere sectoren, waaronder transport en logistiek, de textielbranche, farmacie, metaal en informatica. Voor alle getroffen sectoren geldt echter dat er meer wegen zijn dan alleen de weg naar Londen. Uit het Ecorys-onderzoek blijkt namelijk ook dat er binnen en buiten de EU voor bijna € 80 miljard aan onbenut exportpotentieel ligt.

"Het is interessant om meer inzicht te krijgen in waar je eventueel nog exportkansen onbenut laat en hoe je dat potentieel kunt benutten. Zeker in groeiende markten liggen kansen", aldus Boerstra.  

Het EU-Handelsprogramma maakt deel uit van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) en wordt gefinancierd door de Europese Unie. RVO voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?