Forse stijging milieu-investeringen bedrijven met fiscaal voordeel

Gepubliceerd op:
27 mei 2022

In 2021 investeerden bedrijven fors meer in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Ondernemers dienden aanvragen in voor een investeringsbedrag van in totaal bijna € 3,5 miljard. Dat is een stijging van 24% ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 2021.

14.000 ondernemers dienden in 2021 een aanvraag in voor de 2 fiscale regelingen MIA en Vamil. Het totaalbedrag dat ondernemers via belastingvoordeel (netto fiscaal voordeel) ontvangen komt in 2021 naar verwachting uit op € 119 miljoen. Dit was in 2020 nog 90 miljoen euro, een stijging van ruim 30%.

Circulaire economie grote groeier

Grote groeier in 2021 zijn investeringen in de circulaire economie, met bijna 3 keer zoveel gemelde investeringen ten opzichte van 2020.  Circulaire economie staat voor technieken en bedrijfsmiddelen die gericht zijn op onder meer hergebruik en recyling. Denk aan het slimmer maken en slimmer gebruiken van producten. En het verlengen van de levensduur van producten. Voorbeelden zijn apparatuur voor recycling, productieapparatuur waarmee grondstoffen worden bespaard, en oplossingen voor afval(water)inzameling en -verwerking.

Circulair produceren en CO2-vermindering krijgen bij ondernemers steeds meer aandacht. In 2021 is de Milieulijst (de lijst met milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel), flink uitgebreid op het thema circulaire economie. Vooral investeringen in de circulaire woningbouw en circulaire bedrijfsgebouwen lieten een grote groei zien. 

Ruim 1 miljard euro investeringen in circulaire economie

Op basis van de Milieulijst 2021 groeide het totaal gemelde investeringsbedrag binnen het thema circulaire economie tot € 1.085 miljoen. Dit is bijna een derde van het totaal gemelde investeringsbedrag. Het netto belastingvoordeel op investeringen in circulaire economie komt daarmee op bijna € 45 miljoen. Dit is een stijging van bijna 150% ten opzichte van het netto fiscale voordeel op basis van de Milieulijst 2020. En goed voor 38% van het totaal berekend fiscaal voordeel in 2021 van alle gemelde investeringen voor de Milieulijst 2021 (totaal: € 118,7 miljoen).

Andere branches

Duurzame mobiliteit en landbouw blijven belangrijke pijlers in het totaal aan milieu-investeringen. Voor duurzame mobiliteit zijn minder meldingen binnengekomen. Maar het totaalbedrag aan belastingvoordeel voor ondernemers is nagenoeg gelijk gebleven. Bij de landbouwinvesteringen valt op dat er minder is geïnvesteerd dan in 2020. Dit heeft mogelijk te maken met de stikstofmaatregelen en de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor was het investeringsklimaat in 2021 minder aantrekkelijk. Toch blijft verduurzaming en innovatie in de landbouw een belangrijk aandeel hebben in de totale MIA\Vamil-steun.

Fiscaal voordeel

De overheid wil investeringen in innovatieve milieutechnieken stimuleren. Bedrijven kunnen daarom belastingvoordeel krijgen voor investeringen die op de Milieulijst staan. Met de Vamil kunnen ondernemers 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst. Met de MIA profiteren ondernemers van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. In 2021 waren de aftrekpercentages 13,5%, 27% en 36%. Voor investeringen in 2022 zijn deze intussen verhoogd. Als een ondernemer naast de Vamil ook gebruik kan maken van de MIA, kan het netto voordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Belastingdienst voeren de regelingen uit namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën. 

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In samenwerking met:
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?