Gemeenten belangrijk bij groeiend aantal lokale energiecoöperaties

Gepubliceerd op:
7 september 2023
Laatst gecontroleerd op:
16 oktober 2023

In Nederland ontstaan meer en meer lokale energie-initiatieven vanuit buurtbewoners. In energiecoöperaties organiseren zij zelf de energievoorziening voor hun dorp, wijk of buurt. Samenwerking tussen gemeenten en coöperaties is daarbij hard nodig. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lanceert een handreiking die gemeenten  helpt goed samen te werken met energiecoöperaties. RVO roept gemeenten daarom op hun ervaringen te delen.

Ervaring met energie-initiatieven

Meer energiecoöperaties is goed nieuws voor de participatie van bewoners en het lokale draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor gemeenten. Initiatiefnemers hebben hun gemeente hard nodig voor het organiseren van een energie-initiatief. Gemeenten doen dan ook steeds meer ervaring op met energie-initiatieven. Deze ervaring is de basis voor de handreiking die RVO eind dit jaar oplevert. De informatie in de handreiking is bedoeld voor gemeenten. Én komt vanuit gemeenten. In de handreiking staan ervaringen, knelpunten en duidelijke voorbeelden.

Kansen en oplossingen voor knelpunten

RVO helpt initiatiefnemers van lokale energie-initiatieven en gemeenten met subsidies en onderzoek naar kansen en oplossingen voor knelpunten. De handreiking voor gemeenten over samenwerken met energiecoöperaties maken wij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verder werken mee: VNG, Klimaatstichting HIER, Energie Samen, NP RES, NPLW en een aantal gemeenten en energiecoöperaties. De handreiking verschijnt in december 2023 op rvo.nl.

Over lokale energie-initiatieven

In een lokaal energie-initiatief wekken buurtgenoten samen energie op. Vaak met wind- of zonne-energie die zij direct kunnen gebruiken. Ze houden zich samen bezig met energiebesparing en het verduurzamen van hun huizen. En zorgen voor enthousiasme en draagvlak. In vrijwel elke gemeente in Nederland zijn intussen wel één of meer energiecoöperaties actief; in 2023 al ruim 700 bij elkaar.

Overgang naar duurzaam energiesysteem

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties werken daarom samen in 30 energieregio’s in Nederland. De overheid wil de klimaatdoelstellingen van deze regio’s halen door het opwekken van duurzame energie en stimuleert de ontwikkeling van lokale energie-initiatieven. Een goede samenwerking tussen gemeenten en lokale energie-initiatieven is daarbij onmisbaar.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?