Gestroomlijnde verkeersplannen voor Smart Mobility Flevoland

Gepubliceerd op:
20 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

Met welke middelen is het verkeer slim, snel, veilig en kostenbesparend te sturen tijdens grote evenementen in Flevoland? Dat was de uitdaging die de ondernemers werd voorgelegd in de SBIR innovatiecompetitie Smart Mobility Flevoland. Tijdens de Walibi Fright Nights (oktober 2022) zijn ideeën van 2 projecten succesvol getest. De pilot stelt de provincie in staat om stappen te zetten op het gebied van verkeersmanagement.

CROMAS (onder leiding van adviesbureau Sweco) en Traffic Team Up (onder leiding van TripService) brachten een aantal mogelijkheden in de praktijk om verkeer te spreiden of te sturen. Er is onder meer gekeken naar de effecten van kortingsacties, op bijvoorbeeld bus-ticketcombinaties, om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Ook is er gekeken naar de spreiding van bezoekers door een verplichte aankomsttijd aan te geven. Tegelijkertijd konden de bezoekers tijdens de tests real-time route-advies ontvangen, met aanrijroutes en beschikbare parkeerlocaties gebaseerd op actuele informatie. Als evenementbezoekers met smart mobility oplossingen slimmer en veiliger deelnemen aan het verkeer, profiteren de omgeving, bewoners en bedrijven rondom het terrein ook daarvan. 

Kostenbesparingen mogelijk

Kostenbesparingen zijn, met de geteste innovaties, mogelijk door de bezuiniging op verkeersmaatregelen als borden en tekstkarren. Dit zijn maatregelen die nu vaak ingezet worden, maar waarvan ook bekend is dat lang niet alle bezoekers ze volgen. Op het gebied van verkeersveiligheid kan er veel verbeterd worden. Actuele informatie over de verkeerssituatie voorkomt dat bezoekers hun weg moeten zoeken en daarbij in gevaarlijke situaties belanden. Het vermijdt bovendien dat weggebruikers onverwacht stilstaan of draaien op de weg. Kleine aanpassingen aan de voorkant leiden tot een schat aan informatie, die aan de achterkant gebruikt worden om één beeld te vormen en zo het verkeer proactief te regelen.

Situatie in Flevoland

De ontwikkelde systemen zijn niet per se voor Flevoland ontwikkeld, maar wel aangepast naar de specifieke situatie van de provincie. Zo kent Flevoland geen uitgebreid openbaarvervoernetwerk en liggen evenementenlocaties zoals Walibi niet allemaal naast grote uitvalswegen. Dat betekent dat een evenement als Lowlands met ongeveer 60.000 bezoekers een groot beroep doet op bijvoorbeeld een klein treinstation zoals dat van Dronten, dat nog ruim 15 kilometer van het evenemententerrein ligt. Daar komt bij dat het wegennet rondom Walibi bestaat uit provinciale 80 km/u-wegen die niet berekend zijn op een toestroom van duizenden auto’s en bussen per uur.

Voorbereiden op de toekomst

De gedane tests stellen de provincie in staat om stappen te zetten op het gebied van verkeersmanagement. De problemen in Flevoland zijn nu nog niet zo groot, maar de provincie groeit snel en technologische veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Daarom bereidt de provincie zich nu alvast voor op de toekomst.

RVO adviseert over vervolg

Na deze succesvolle eerste tests is een vervolg noodzakelijk. Saskia Hallenga, manager van nationale programma’s van RVO, gaf de ondernemers tijdens de panelsessie bij het afsluitende SBIR-evenement informatie over slimme mobiliteit en deelde de mogelijkheden over doorontwikkelen van slimme technologie. Saskia gaf voorbeelden van hoe ondernemers hun innovatieprojecten met behulp van de overheid opschaalden naar een landelijk niveau. 

Over de SBIR Smart Mobility Flevoland

Met de SBIR Smart Mobility Flevoland innovatiecompetitie werden bedrijven uitgedaagd om slimme oplossingen te bedenken voor de verkeersdrukte rondom grote evenementen. Het doel was het ontwikkelen en testen van innovatieve Smart Mobility-oplossingen  door middel van software en/of hardware. Daarnaast diende sprake te zijn van een integrale manier van samenwerking tussen wegbeheerders, mobiliteitsdienstverleners en evenementorganisatoren, om het evenementenverkeer op een gecoördineerde manier van en naar (evenement)locaties te begeleiden in de provincie Flevoland. 

Geïnteresseerd?

Bent u een ondernemer met innovatieve ideeën en wilt u deze verder ontwikkelen in de praktijk? Hou dan onze SBIR-pagina in de gaten. Er worden voortdurend nieuwe SBIR-competities uitgeschreven over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Wilt u als overheid het SBIR-instrument inzetten om maatschappelijke uitdagingen op te lossen met innovaties? Neem dan contact op via info@sbir.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?