Goede procesbegeleiding belangrijk bij slagen circulaire ketenprojecten

Gepubliceerd op:
15 maart 2023

Duidelijke afspraken, open communicatie en begrip voor elkaars belangen is een voorwaarde voor het succes van circulaire ketenprojecten. Een goede procesbegeleider is daarbij onmisbaar. Lees hier 3 opties voor hulp bij circulaire ketenprojecten.

Circulair ondernemen groeit

Steeds meer bedrijven werken samen aan circulaire ketens. Naast de intrinsieke motivatie van initiatiefnemers, spelen ook externe factoren een rol. Denk aan stijgende prijzen en dalende leveringszekerheid, de invoering van bindende maatregelen en maatschappelijke trends. Het draagt er allemaal aan bij dat bedrijven steeds meer aandacht hebben voor circulair ondernemen.

Hulp bij ketenprojecten

Bedrijven zien kansen om nieuwe businesscases te ontwikkelen en samen te werken met de keten. Maar het werken aan circulaire ketens blijft een complexe en uitdagende taak voor bedrijven. Daarom zet de Rijksoverheid in op meer ondersteuning bij ketenprojecten.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Rode draden notitie 2023 van het Versnellingshuis Nederland Circulair! Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Versnellingshuis bieden daarom 3 opties voor ondersteuning bij circulaire ketenprojecten. Ook hulp bij uw ketenproject? Lees dan snel verder.

Subsidie circulaire ketenprojecten

De subsidie circulaire ketenprojecten is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. Het project moet gericht zijn op een circulair product, proces of dienst. Met de subsidie krijgt u hulp van een ervaren procesbegeleider. Vanaf 23 maart 2023 kunt u deze subsidie aanvragen.

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Moonshotprojecten

Moonshots hebben de mogelijkheid om grote nationale en internationale impact te hebben op de circulaire economie. Het Versnellingshuis selecteert iedere 5 jaar complexe ketens om samen met ondernemers de keten te helpen veranderen. Werkt u met andere ondernemers aan een transitie in uw keten of sector die zo complex is dat deze vraagt om een Moonshot-aanpak? Dan kunt u een voorstel in dienen bij het Versnellingshuis voor ondersteuning.

Moonshotprojecten

Ketendoorbraakprojecten

Bij ketendoorbraakprojecten is er al een bestaande samenwerking tussen ketenpartners, een ondertekend ambitiedocument en plan van aanpak om te komen tot een circulaire keten. Hier brengen de betrokken partijen het plan richting de circulaire sector in uitvoering.

Gezamenlijk werken de partijen aan het wegnemen van belemmeringen. Door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren, ketenafspraken te maken, standaarden op te stellen en pilots uit te voeren. Allemaal gericht op de stap naar de volgende fase: marktintroductie.

Aan de hand van een aantal criteria ondersteunt Het Versnellingshuis in ketenregie.

Ketendoorbraakprojecten

Over de Rode draden notitie 2023

In de Rode draden notitie 2023 staan inzichten uit de praktijk over circulaire ketensamenwerking. Deze inzichten heeft het Versnellingshuis in kaart gebracht. RVO is een samenwerkingspartner in het Versnellingshuis.

    Lees meer achtergrondinformatie via het VersnellingshuisCE - de Rode draden notitie 2023.

    In samenwerking met:
    • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
    Bent u tevreden over deze pagina?