Flinke groei opwek zonne-energie door kleinere zonne-energieprojecten

Gepubliceerd op:
10 oktober 2023

De opwek van zonne-energie in Nederland is in 2022 flink gegroeid. Van het totale elektriciteitsgebruik werd vorig jaar 14,8% opgewekt met zonne-energie. Het grootste deel van de groei kwam door huishoudens en kleine bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Dit blijkt uit de Monitor Zon-PV 2023 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor jaarlijks uitbrengt. 

Opnieuw een stijging

Het totale vermogen van zonne-energie-installaties in Nederland is in 2022 gegroeid naar 19,1 GWp (gigawattpiek). Vergeleken met 2021 is dat een stijging van bijna 30%. In 2022 groeide vooral het aantal kleinere zonne-energieprojecten fors, met maar liefst 53%. De hoge energieprijzen zorgden voor extra investeringen in energiebesparende maatregelen en eigen opwek van zonne-energie. Van het totale huishoudelijke elektriciteitsgebruik kwam in 2022 31% voort uit zonne-energie op woningen.

Aandeel en groei van zonne-energie

In 2022 kwam 41% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Van het totale elektriciteitsgebruik in Nederland werd 14,8% opgewekt met zonne-energie. Vorig jaar groeide het aantal geplaatste zonne-energie-installaties met 4,2 GWp aan vermogen.

Huishoudens en kleine bedrijven met zonnepanelen zorgden voor een groot aandeel (2,1 GWp) van de groei. Maar ook ondernemers die gebruikmaakten van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor grootschalige zonne-energie-installaties droegen bij. 85% van de grootschalige installaties (met een vermogen meer dan 15 kWp) kwam tot stand met gebruik van die subsidie. Dit is 43% van het vermogen van álle zonne-energie-installaties in Nederland die er in 2022 bijkwamen.

De jaarlijkse groei van het totale vermogen van de installaties met gebruik van de SDE++-subsidie (1,8 GWp), is wel 0,2 GWp minder dan in 2021. De groei van het vermogen van grote installaties zonder SDE++-subsidie is klein (0,3 GWp).

Toename kleinere zonne-energieprojecten

Vooral de kleinere zonne-energieprojecten zijn dus verantwoordelijk voor de groei van de opwek van zonne-energie. Het gaat hier om huishoudens en kleine bedrijven die zonnepanelen plaatsen en gebruikmaken van de salderingsregeling. Hierbij leveren zij zelfgeproduceerde elektriciteit die zij niet zelf gebruiken, terug aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier trekt die elektriciteit af van de hoeveelheid elektriciteit die zij geleverd kregen. Daardoor daalt hun energierekening.

Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. De Eerste Kamer moet hierover nog beslissen.

Verwachting groei komende jaren

We verwachten dat eind 2023 het vermogen van zonne-energie-installaties verder groeit naar 23,3 GWp. Uiteindelijk kan de groei van zonne-energie doorgroeien naar 30,6 GWp in 2025.

Ongeveer 8% van het oppervlak van alle daken en parkeerplaatsen is zonder aanpassingen geschikt voor zonnepanelen. Dat komt neer op zo’n 58 km2 die we direct kunnen gebruiken. Zo kunnen we ongeveer 13 GWp aan extra zonne-energievermogen realiseren in de komende jaren. Nog eens 348 km2 aan daken en parkeerplaatsen kunnen we geschikt maken om panelen te plaatsen.

Netcongestie

Steeds meer gebieden hebben te maken met overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie). De groei van zonne-energie hangt daar mee samen. Netbeheerders investeren jaarlijks € 4 miljard om het net te verzwaren en uit te breiden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt via het Landelijk Actieprogramma Netcongestie nauw samen met netbeheerders, medeoverheden en kennisinstellingen om dit probleem aan te pakken.

In samenwerking met:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?