Meer groene investeringsmogelijkheden met VEKI-regeling

Gepubliceerd op:
25 juli 2023

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.

Meer projecten mogelijk voor circulaire economie

Een belangrijke toevoeging aan de VEKI is de uitbreiding van de ondersteuning voor circulaire economieprojecten. Naast initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van derden, is nu ook recycling en hergebruik van eigen afval mogelijk. Ook wordt de vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen ondersteund. En voor productieprocessen waarin minder grondstoffen worden verbruikt, krijgt u subsidie. Deze wijzigingen helpen bij een duurzamere omgang met grondstoffen en een vermindering van afval.

Duurzame energie met waterstof en warmte-infrastructuur

De VEKI opent mogelijkheden voor ondernemingen die willen investeren in installaties, apparatuur en machines die waterstof gebruiken. Met de groeiende aandacht voor hernieuwbare energie is waterstof een veelbesproken alternatief geworden. De subsidieregeling ondersteunt nu actief ondernemingen die deze duurzame energiedrager willen omarmen. Daarnaast worden ook projecten voor specifieke warmte-infrastructuur financieel ondersteund. Dit is een belangrijke stap om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Verminderen CO2-uitstoot

De VEKI ondersteunt industriële ondernemingen die de CO2-uitstoot verminderen. Bedrijven kunnen gebruikmaken van financiële ondersteuning voor investeringen in bewezen apparaten, systemen of technieken die CO2-reductie realiseren.

Voor technieken die nog onvoldoende bewezen zijn, is er aparte steun beschikbaar via de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ stimuleert innovatie en ontwikkeling van duurzame technologieën.

Aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de verruiming van deze de subsidiemogelijkheden? De VEKI ondersteunt ondernemingen die helpen de economie groener en meer circulair te maken. Maak snel gebruik van deze nieuwe kansen om duurzame investeringen te doen. U kunt de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aanvragen vanaf 15 maart 2023, 09:00 uur tot 9 januari 2024, 17:00 uur.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?